Betere Zorg Dichtbij: Concentratie maakt zorg niet altijd beter