Ga naar hoofdinhoud
16 juni 2022
Nieuws
Waardegedreven zorg

Vacature Programmamanager (32 – 36 UUR)

SAZ is de vereniging van 29 regionale ziekenhuizen die samen werken aan een gezamenlijke strategische koers ‘van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie’. Daarin zetten we met de 29 ziekenhuizen gezamenlijk stappen. Sleutelbegrippen zijn ’preventie en gezondheid’, ’verbinding met regionale zorg- en welzijn partners’ en ‘data en digitale innovatie’. Voor ons waardegedreven zorg programma zoeken we een programmamanager.

Werkwijze van de SAZ

Het bureau van de SAZ is beperkt van omvang: een directeur en 3 programmamanagers. Elkaar versterken door het delen van kennis tussen de SAZ ziekenhuizen – dat is onze kracht.
De SAZ werkt met kennisnetwerken van professionals uit de ziekenhuizen aan verschillende thema’s zoals patiëntveiligheid, zorg op de juiste plek en op het gebied van data (business intelligence en artificial intelligence). Het SAZ bureau coördineert en organiseert deze kennisnetwerken met hulp van inhoudsdeskundigen uit de SAZ ziekenhuizen.

De SAZ biedt verder sinds 2018 een waardegedreven zorg programma aan waarin zorgprofessionals met elkaar data en goede voorbeelden bespreken om zo van elkaar te leren en zorguitkomsten te verbeteren. Waar mogelijk nemen ook zorgorganisaties uit de regionale keten deel. Het programma is sinds de start gegroeid naar 7 lopende patiëntgroepen. Alle 29 SAZ ziekenhuizen nemen deel aan één of meer trajecten.

Aan de hand van benchmarks op uitkomsten en kostendrijvers bespreken we prestaties open en transparant in spiegelbijeenkomsten. Daarbij werken we met een continue verbetercyclus. Door het delen van data en goede voorbeelden worden ziekenhuizen gestimuleerd om integraal verbetertrajecten op te zetten en van elkaar te leren, om zo de zorguitkomsten nog verder te verbeteren. Niet alleen in het ziekenhuis, maar in de hele keten. De zorgprofessionals kijken bij elkaar in de keuken om van elkaar te leren. Het SAZ bureau coördineert en ondersteunt dit programma.

Aard van de functie

Het betreft een functie waarin veel creativiteit en zelfstandigheid van de kandidaat wordt verwacht. Samen met de directeur en programmamanagers werken we vanuit het strategisch jaarplan aan de doelstelling van de SAZ, waarbij veel ruimte is voor eigen inbreng. We zoeken een nieuwe collega omdat een van de programmamanagers een nieuwe baan heeft.

Functiebeschrijving

De taken en werkzaamheden zijn zeer gevarieerd:

 • De programmamanager is samen met een collega programmamanager verantwoordelijk voor het SAZ waardegedreven zorg programma. De programmamanager stelt samen met een externe samenwerkingspartner dashboards op voor verschillende patiëntgroepen op basis van bestaande kwaliteitsindicatoren, patiënt ervaringen en kosten waarvoor de waarde van zorg voor de patiënt nog verder gemaximaliseerd kan worden. Op basis hiervan kunnen ziekenhuizen hun resultaten met elkaar vergelijken, goede voorbeelden met elkaar delen en verbeterplannen opstellen.
 • De programmamanager faciliteert de projectteams in de ziekenhuizen met tools om de projectplannen, de planning, organisatie en uitvoering van de activiteiten in de ziekenhuizen uit te voeren.
 • De programmamanager verzorgt de interne en externe communicatie over de thema’s: goede voorbeelden uitwisselen en voorbereiding externe publicaties.
 • De programmamanager organiseert en begeleidt de spiegelbijeenkomsten en voorbereidingen hierop. Tijdens de spiegelbijeenkomsten faciliteer je het gesprek tussen de medisch specialisten, verpleegkundigen en andere projectgroepleden om van elkaar te leren en de kwaliteit van zorg van alle SAZ ziekenhuizen nog verder te verhogen.
 • De programmamanager begeleidt verder onder andere het kennisnetwerk Business Intelligence. Hierin wisselen de deelnemers uit hoe zij data verzamelen,  organiseren, analyseren en vertalen naar sturingsinformatie  en zij onderzoeken oplossingen voor meer gezamenlijke slagkracht. En je begeleidt het kennisnetwerk Artificial Intelligence. Op een specialistisch en innovatief onderwerp als AI is het belangrijk om niet zelf het wiel uit te vinden maar om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Expertisecentrum Zorgalgoritmen.

Functie-eisen

Deze eigenschappen zoeken we bij onze nieuwe collega:

 • Je hebt een opleiding op HBO of WO niveau.
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van data-analyse en presentatie.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het leiden van (middelgrote) projecten/programma’s.
 • Je hebt een scherp ontwikkeld analytisch vermogen en een resultaatgerichte houding.
 • Je toont initiatief en bent goed in planning en communicatie.
 • Je beschikt over goede vaardigheden in woord en geschrift.
 • Je bent een gemotiveerd en gedreven persoon die graag bijdraagt aan vernieuwing en verbetering in de zorg.
 • Je kan samenwerkingsverbanden aangaan op verschillende niveaus en kan hiertussen snel schakelen.
 • Je hebt actuele kennis van algemene ontwikkelingen in de gezondheidszorg en bent in staat deze toe te passen.
 • Je bent bereid je werktijden flexibel in te zetten.
 • Je woont bij voorkeur in het midden van het land.

Arbeidsvoorwaarden

De programmamanager komt in dienst van de Vereniging SAZ, gevestigd op de Oudlaan 4 in Utrecht. De Cao ziekenhuizen is van toepassing. De inschaling van de functie is afhankelijk van opleiding en ervaring en marktconform Cao zorg, 32 – 36 uur per week. Het gaat om een aanstelling voor één jaar vanaf 15 september of 1 oktober met zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Yvonne Snel, directeur SAZ, T 030 2739216.
Stuur je motivatiebrief met CV naar saz@saz-ziekenhuizen.nl
De termijn om te solliciteren loopt tot het moment dat een geschikte kandidaat is gevonden.