Ga naar hoofdinhoud
3 december 2020
Digitaal contact
Nieuws
Zorg op afstand

Bravis ziekenhuis over monitoren op afstand

Het Bravis ziekenhuis heeft als eerste SAZ koploper-ziekenhuis samen met Philips monitoring van patiënten met de Biosensor in de kliniek toegepast. Hierover vertellen Marcel Swijnenburg (zorgmanager acuut complex snijdend), Martijn Franken (klinisch fysicus )en Arnoud Slooff (zorggroepmanager).

Strategisch

“We zijn al een tijd geleden met Philips in gesprek geraakt en al snel hadden we het vooral over hoe je waarde kunt toevoegen voor patiënten, bijvoorbeeld door sneller te kunnen anticiperen op een disbalans van de patiënten en door het verkorten van de ligduur. Zo kwamen we uit op de Biosensor, de ‘slimme pleister’. Philips was voor ons een aantrekkelijke partner omdat zij zich op het gehele health continuüm richten: van de IC naar de kliniek en dan naar huis. Dit sluit aan op de visie van ons ziekenhuis: de juiste zorg op de juiste plek. Het is mooi als we patiënten met dit soort oplossingen kunnen ondersteunen. De visie van Philips kan ons helpen bij het verwezenlijken van onze toekomststrategie.”

Hoe werkt de Biosensor

“De Biosensor bestaat uit een pleister en een kastje dat de meetwaardes ontvangt. De pleister wordt bij de patiënt op de borst geplakt en geeft de waardes door naar het kastje dat bij het bed staat. Vanuit het kastje worden de gegevens elke minuut naar het programma op de computer gestuurd. De metingen worden geanalyseerd aan de hand van slimme algoritmes. Bij een afwijking krijgen de verpleegkundigen een signaal op hun telefoon en op het centrale digitale scherm. Natuurlijk moet je goed afspreken wat de afwijking is en wat je moet doen bij een afwijking. Bij een signaal gaat de verpleegkundige direct naar de patiënt om te kijken wat er aan de hand is.”

Met welke patiënten zijn we begonnen?

“Voor de eerste pilot hebben we gekozen voor patiënten waarbij het ERAS-protocol van toepassing is. We zijn gestart op de chirurgische afdeling met de patiënten die een grote buikoperatie hebben ondergaan. Deze patiënten verblijven zo’n 4 tot 5 dagen bij ons, waarbij tijdens de eerste dagen het monitoren van de patiënt cruciaal is. Als je bij hen al in een vroeg stadium een afwijking constateert, wil je snel ingrijpen. Van deze patiënten hebben we er zo’n tien per week. Dat leek ons een mooi aantal om mee te beginnen.”

Coronapatiënten

“Toen we veel Covid-19-patiënten op de verpleegafdeling kregen, lag het voor de hand om de Biosensor ook voor hen in te zetten. De situatie van deze patiënten kan onvoorspelbaar verslechteren. Het continu monitoren van hun ademhaling en hartslag kan dan veel uitmaken. We zijn er best trots op dat onze technici, verpleegkundigen en Philips dit binnen drie (!) weken hebben geïmplementeerd. Dit lukte dankzij de ervaring die we eerder opdeden op de chirurgische afdeling.”

EWS-protocol en medisch beleid

“We handhaven het EWS-protocol. Verpleegkundigen meten met een spot check monitor de EWS-scores. De uitkomsten komen samen met de Biosensor-metingen op de spot check monitor en vervolgens in het digitale dossier. Het is belangrijk om per patiëntengroep de signaleringswaarde vast te stellen en aansluitend het medisch beleid. Een hartfrequentie van 20+ heeft bij een ERAS-patiënt een heel andere betekenis dan bij een longpatiënt. De medisch specialist heeft hierin een belangrijke rol.”

Koppeling met HiX

“De koppeling met HiX was een van onze grote wensen. We zijn dan ook blij dat we als eerste ziekenhuis de koppeling tussen HIX en Phillips Guardian hebben kunnen realiseren. Door de koppeling komen de metingen van de pleister en de EWS nu direct in het patiëntendossier te staan. Verpleegkundigen hoeven metingen niet over te typen. Dat scheelt administratietijd en foutkansen. Het levert kostbare tijd op die we aan de patiënt kunnen besteden. Bij de implementatie bleek de koppeling inderdaad heel erg te helpen.”

Wat levert het op?

“We willen graag zo snel mogelijk weten wanneer een patiënt afwijkende waarden vertoont. Voorlopig is onze schatting dat we bij 3 op de 10 patiënten eerder in de gaten hebben dat er iets aan de hand is. Als het nodig is kun je dan meteen het medisch beleid aanpassen. We verwachten dat er minder comorbiditeit is en dat de ligduur omlaag gaat. Ook voor verpleegkundigen heeft het voordelen: zij zijn minder tijd kwijt aan meten. Hoeveel die tijdwinst is, zijn we nog aan het onderzoeken.“

Leidt het niet tot minder persoonlijk contact tussen patiënt en verpleegkundige?

“Nee, eerder het tegendeel. De rondes van verpleegkundigen zijn niet veranderd. De contactmomenten nemen eigenlijk toe, omdat je nu eerder een signaal krijgt en een verpleegkundige sneller gaat kijken. Voor patiënten en naasten is continue monitoring ook geruststellend.”

Vervolg

“Het ligt voor de hand om, met de ervaring die we nu hebben, patiënten ook thuis te gaan monitoren, na hun ontslag uit het ziekenhuis. En we onderzoeken welke andere patiëntengroepen in de kliniek in aanmerking komen voor de Biosensor. Onze longartsen zijn enthousiast. Maar je kunt de Biosensor mogelijk ook goed inzetten bij pre-operatieve en oncologische patiënten.

Uiteindelijk willen we onze patiënten tijdens hun opname (en mogelijk ook daarvoor en daarna) kunnen monitoren, bij voorkeur van IC tot aan thuis.”

Ontwikkeling

“Omdat wij voor Philips één van de eerste ziekenhuizen in Nederland waren die de Biosensor gingen inzetten, hebben we dit echt samen met hen ontwikkeld. Voor ons was het pionierswerk. Om tot een goede oplossing te komen hebben we behoorlijk veel samen moeten uitvinden. Het koppelen met HiX was nog een hele klus. Wij zijn alleen maar blij dat onze collega-ziekenhuizen hier nu ook gebruik van kunnen maken!”

Projectteam

“We hadden dit natuurlijk nooit voor elkaar gekregen zonder de bijdrage van de leden van het projectteam dat al in een heel vroeg stadium actief was: ICT adviseur, ICT netwerkbeheer, functioneel applicatie beheer, medische technologie, klinische fysica, een verpleegkundig teamleider en twee verpleegkundigen van de afdeling, verpleegkundige IC, zorgmanager (projectleider), inkoop, informatiebeveiliging, applicatiespecialist Philips, projectleider Philips. De medisch specialist sloot aan op consult basis.”

Implementatie

“Het invoeren van een innovatie in de kern van het verpleegkundig handelen lukt alleen met een duidelijk implementatie- en communicatieplan met een strak inwerkprotocol. Voor de livegang hebben de verpleegkundigen de leerpleinmodule gevolgd, die we eerst samen met Phillips hadden ontwikkeld. Op elke afdeling zijn een of twee verpleegkundigen met Biosensor als aandachtsgebied en veel ervaring waar de collega’s vertrouwen in hebben. Het helpt als zij betrokken zijn. Vanaf het begin en continu goed informeren en betrekken, op officiële en officieuze momenten, dat helpt enorm bij de implementatie.

Bij de livegang en de eerste weken erna is het belangrijk dat je als projectteam on the job aanwezig bent. De verpleegkundigen worstelen soms nog met de nieuwe wijze van monitoren. Het is logisch dat ze in het begin onzeker zijn. We nemen ze dan mee met de praktische stappen en laten het concreet zien: hoe voeg ik iets toe, hoe koppel ik deze gegevens. Uiteindelijk zijn ze heel positief, zeker als ze zien wat het hen oplevert.”

Advies aan collega-SAZ-ziekenhuizen

“Heel praktisch: bij de implementatie lag ons tempo (van het projectteam) behoorlijk hoog. Let erop dat alle mensen die je nodig hebt voldoende ruimte vrij kunnen maken. En kijk samen met je I&A-afdeling goed naar de koppeling met HiX.

Collega’s uit SAZ ziekenhuizen kunnen natuurlijk gebruik maken van onze ervaringen en de onderdelen die wij hebben ontwikkeld. Zij zijn meer dan welkom om bij ons te komen kijken. Tegenwoordig doen we dat ook met gemak online, dat scheelt weer reistijd. Wij vinden het alleen maar fijn als collega’s onze kennis en ervaring kunnen gebruiken.”