Ga naar hoofdinhoud

Thema: Waardegedreven zorg

Betere resultaten van de behandeling voor patiënten, de beste zorg en gezondheid voor de patiënt, met oog voor kosten, daar gaat het om in het SAZ programma waardegedreven zorg.

Wat is waardegedreven zorg?

Hoe kunnen we zorguitkomsten die er voor patiënten toe doen, nog verder verbeteren? Dat is een belangrijke vraag voor de regionale SAZ ziekenhuizen en is reden voor hen om deel te nemen aan het SAZ waardegedreven zorg programma. In dit programma bespreken zorgprofessionals met elkaar data en goede voorbeelden om zo van elkaar te leren en zo de waarde van zorg voor patiënten te verbeteren. Waar mogelijk nemen ook zorgorganisaties uit het regionale netwerk deel.

Wat maakt het SAZ programma bijzonder?

 • De unieke uitwisseling, het onderlinge vertrouwen, de praktische toepasbaarheid en het leren van elkaar. Dit alles leidt tot kwalitatief betere zorg voor patiënten.
 • We werken met bestaande data van klinische uitkomsten. Zo leidt deelname aan het programma niet tot extra registratielast voor de zorgprofessionals.
 • Het grote aantal deelnemende ziekenhuizen en soms ook ketenpartners, waardoor er veel van elkaar geleerd kan worden.
 • De regionale SAZ ziekenhuizen zijn onderling goed te vergelijken, met elk hun couleur locale. Ze hebben een vergelijkbare organisatie van zorg, soort patiënten en verankering in de regio.

Hoe werkt het SAZ waardegedreven zorg programma?

Het programma richt zich op het uitwisselen van data en goede voorbeelden voor een specifieke patiëntgroep en zo leren de deelnemende zorgprofessionals van elkaars ervaringen. Gedurende minimaal 18 maanden kijken de deelnemende ziekenhuizen bij elkaar in de keuken en doorlopen ze de volgende stappen.

 • Bestaande data en uitkomsten van behandeling worden uit bestaande registratiebronnen verzameld waardoor het de deelnemers geen extra tijd kost.
 • Valideren van de data en uitkomsten tijdens een validatiesessie: elk individueel ziekenhuis beoordeelt en interpreteert de verzamelde eigen data, voordat ze worden gedeeld met de collega ziekenhuizen.
 • Gezamenlijk bespreken van de data in een startbijeenkomst met collega’s uit de andere SAZ ziekenhuizen. Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de verschillen? Waar zijn die aan toe te schrijven?
 • Elk ziekenhuis schrijft een eigen actieplan en gaat daar mee aan het werk.
  In spiegelbijeenkomsten met andere ziekenhuizen bespreken de deelnemers verdiepende analyses en actieplannen. Ze stellen individuele verbeterdoelen op.

In ons waardegedreven zorg programma werken we nauw samen met Logex

Patiëntgroepen

Het programma is in 2018 gestart voor de patiëntgroepen darmkanker en heupfractuur. In 2020 zijn alle 28 SAZ ziekenhuizen actief in het waardegedreven zorg programma. Zij werken samen op de volgende patiëntgroepen:

 • darmkanker
 • heupfractuur
 • borstkanker
 • galblaas
 • liesbreuk
 • geboortezorg (klik hier voor deelnemende verloskundigen praktijken)
 • hartfalen
 • endoscopie (vanaf 2021)
 • CVA (vanaf 2021)

Ervaringen

In dit filmpje vertellen deelnemers over hun ervaring met het SAZ programma waardegedreven zorg:

Manon Haneveer, Ziekenhuis Rivierenland Unitmanager Vrouw en Kind centrum, Ziekenhuis Rivierenland

"Ik denk dat je altijd beter kunt worden. Daarom ben ik blij met deze SAZ samenwerking: je ziet de cijfers van vergelijkbare ziekenhuizen en wie op welk gebied beter presteert. Daardoor kun je optimaal van elkaar leren en daar wordt de patiënt uiteindelijk beter van."

Welke ziekenhuizen doen mee

Hieronder een overzicht van de SAZ ziekenhuizen die deelnemen aan het SAZ programma waardegedreven zorg.

Overzicht deelnemende ziekenhuizen Waardegedreven Zorg

 

 

 

Vragen over waardegedreven zorg?

Neem contact op met:

Joyce Bakker

Programmamanager