Ga naar hoofdinhoud

Thema: Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid is een absolute basisvoorwaarde voor de SAZ ziekenhuizen. Ook hierin trekken de 28 SAZ ziekenhuizen gezamenlijk met elkaar op.

Samen werken aan veiligheid binnen de SAZ

Het SAZ Kennisnetwerk Patiëntveiligheid biedt de leden een platform om van elkaar te leren op het gebied van patiëntveiligheid. We zijn met elkaar een lerende organisatie. De SAZ ziekenhuizen geven elkaar inzicht in hun veiligheidscultuur en aanpak, wisselen ervaringen uit en delen goede voorbeelden over onder meer het uitvoeren van een calamiteitenonderzoek, het borgen van verbetermaatregelen en de overdracht van zorg binnen het ziekenhuis en de keten.

Pool van Experts

Daarnaast kunnen ziekenhuizen voor hun eigen calamiteitenonderzoeken gebruik maken van een pool van externe experts, bestaande uit collega’s uit de SAZ ziekenhuizen. Het is uniek dat een groep van 28 ziekenhuizen de handen op deze manier ineen slaan.

Calamiteitenonderzoek

Sinds 2019 delen alle 28 SAZ ziekenhuizen hun calamiteitenrapportages om ook op dit gebied van elkaar te kunnen leren. Het Nivel heeft in 2019 – 2020 in samenwerking met de SAZ onderzoek gedaan welke leerpunten en nieuwe inzichten worden gevonden na een integrale, ziekenhuisoverstijgende analyse van deze rapportages. Het onderzoek geeft inzicht in de aard en de ontstaanswijze van calamiteiten in de ziekenhuiszorg en geeft aanknopingspunten om de patiëntveiligheid nog verder te verbeteren. Het biedt een duurzame en betrouwbare werkwijze voor de analyse van calamiteiten op ziekenhuisoverstijgend niveau. Het doel van het onderzoek is om van elkaar te leren.
Het onderzoek richtte zich op vier specifieke thema’s: diagnostiek op de spoedeisende hulp (SEH), antistollingszorg, de vitaal bedreigde patiënt en medische technologie. Het SAZ Kennisnetwerk Patientveiligheid gaat aan de slag met de verbetermaatregelen die uit het onderzoek naar voren kwamen, waarbij de focus ligt op uitwisselen van goede voorbeelden over en het leren van elkaar bij implementatie.

Cordula Wagner directeur van het Nivel

”Door de open houding van de 28 SAZ ziekenhuizen kunnen we onderzoek en praktijk op een goede manier verbinden. Het diepgaande onderzoek op de vier gekozen thema’s levert belangrijke aanknopingspunten op voor het verder verbeteren van de patiëntveiligheid. Geleerde lessen worden breed verspreid, zodat alle ziekenhuizen er gebruik van kunnen maken.”

Verder Lezen

Vragen over patiëntveiligheid?

Neem contact op met:

Joyce Bakker

Programmamanager