Ga naar hoofdinhoud

Thema: Juiste zorg op de juiste plek

De SAZ ziekenhuizen zijn diep verankerd in de regio en daarom bij uitstek in staat om een integraal netwerk te vormen met de andere zorgaanbieders in de regio. Dit regionale integrale netwerk draagt bij aan preventie, gezondheidsbevordering en het bieden van juiste zorg op de juiste plek. Ook op dit onderwerp delen de SAZ ziekenhuizen hun kennis en ervaring.

SAZ visie op juiste zorg op de juiste plek

Om nu en in de toekomst de beste zorg te leveren aan iedereen in Nederland, is integrale zorg rondom de patiënt, binnen een regionaal netwerk van zorg- en welzijn, noodzakelijk. Dat is precies wat de SAZ ziekenhuizen bieden, samen met de andere (zorg)aanbieders in het netwerk, op de juiste plek. Ze zijn verweven met en verankerd in de regio. Zij kennen de bewoners, de lokale en sociale structuren, werken nauw samen met de huisartsen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorg en andere regionale zorgverleners. Op basis hiervan kunnen ze de juiste zorg en hulp organiseren en mobiliseren. Dát is de kracht van de SAZ ziekenhuizen.

Kennisnetwerk transmurale samenwerking

De SAZ is aanjager, coördinator, facilitator en katalysator tussen en met de leden op het onderwerp juiste zorg op de juiste plek.
Binnen het kennisnetwerk werken de leden samen en leren van elkaar. Want wat in één regio en ziekenhuis ontwikkeld wordt, kan verbonden, versterkt en verbeterd worden met dezelfde ontwikkeling in andere regio’s en ziekenhuizen.

Nathalie Koopman (voormalig) programmamanager bij Ziekenhuis Rivierenland

“Het is goed om uit je eigen comfortzone te komen, om in elkaars keuken te kijken en het is geweldig om te zien hoe trots iedereen is op z’n eigen ziekenhuis.”

Extra kennis en expertise

Ziekenhuis Rivierenland is een van de ziekenhuizen dat deelneemt aan het kennisnetwerk transmurale samenwerking. Wat levert dit het ziekenhuis op en wat is de kracht van deze samenwerking tussen de regionale SAZ ziekenhuizen? In gesprek met Nathalie Koopman, (voormalig) programmamanager bij Ziekenhuis Rivierenland.

Vragen over JZOJP?

Neem contact op met:

Ilse van Woudenberg

Programmamanager