Ga naar hoofdinhoud

Thema: Data & AI

Net als in veel andere sectoren wordt ook de zorg de komende jaren steeds meer gedreven door data en informatie. Daarom hebben de SAZ ziekenhuizen het toepassen van data opgenomen als integraal onderdeel van hun strategie: dichtbij de praktijk, pragmatisch en met een duidelijke visie.

Wat is AI

Artificial Intelligence (AI) gaat om het doen van voorspellingen en het reduceren van onzekerheid bij het maken van beslissingen. Met grote hoeveelheden relevante data, kunnen we beter voorspellingen doen op individueel niveau en zo kunnen we patiënten beter ondersteunen bij hun behandeling of ingreep. Snellere diagnoses, nauwkeurigere risicoschattingen en behandelingen en beter geïnformeerde patiënten. Het kan bijvoorbeeld:

  • zorgverleners ondersteunen bij het stellen van een diagnose of het voorspellen van het beloop of het bepalen van het behandelprotocol
  • onnodige zorg en lange ligduur voorkomen
  • ondersteuning bieden bij repetitieve en tijdsintensieve taken waardoor de beschikbare zorgverleners meer tijd en aandacht hebben voor de patiënt.

SAZ ziekenhuizen ontwikkelen model

De SAZ ziekenhuizen onderzoeken of het mogelijk is om een predictiemodel van het ene ziekenhuis, werkend te krijgen in andere SAZ ziekenhuizen. Zo wordt bijvoorbeeld een predictiemodel voor heropname dat is ontwikkeld in het St Jansdal ziekenhuis, ‘getraind’ in andere SAZ ziekenhuizen, alle met een vergelijkbare patiëntenpopulatie. Dit algoritme bepaalt welke patiënten een zeer hoog risico hebben op een heropname binnen dertig dagen na een ziekenhuisopname. Als je dat weet, kun je deze patiënten extra aandacht geven om het risico te verlagen.

Overdraagbaar

De SAZ ziekenhuizen onderzoeken hoe overdraagbaar het model is. onder het motto ‘wat in het ene ziekenhuis ontwikkeld is, kan gebruikt, verrijkt en verbeterd worden in een ander ziekenhuis’. Zo kunnen alle ziekenhuizen profiteren van de modellen die worden ontwikkeld, voor een reële prijs, zonder hoge kosten aan externe leveranciers of adviseurs. Alle data blijven hierbij in het eigen ziekenhuis en blijven eigendom van het eigen ziekenhuis, volgens de AVG regels.

Als er eenmaal een model is uitgerold, gaan we dezelfde infrastructuur gebruiken voor andere modellen.
Deze technologie maakt zorgverleners niet overbodig. Integendeel. Zorgverleners zijn altijd nodig om de uitkomst van een model te beoordelen en de patiënt daadwerkelijk te behandelen. De modellen zijn een hulpmiddel om beter zorg te bieden.

AI expertgroep

Er is een SAZ expertgroep waarbinnen AI experts uit onze ziekenhuizen elkaar vinden en kennis en ervaringen delen.

Verder lezen?

Vragen over data & AI?

Neem contact op met: