Ga naar hoofdinhoud

Thema: Data & AI

Net als in veel andere sectoren wordt ook de zorg de komende jaren steeds meer gedreven door data en informatie. Daarom hebben de SAZ ziekenhuizen het toepassen van data opgenomen als integraal onderdeel van hun strategie: dichtbij de praktijk, pragmatisch en met een duidelijke visie.

Expertisecentrum Zorgalgoritmen

In 2021 is het Expertisecentrum Zorgalgoritmen gestart met als doel om in co-creatie met zorgprofessionals machine learning algoritmen op basis van data uit hun ziekenhuizen te ontwikkelen. Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen is een initiatief van de SAZ ziekenhuizen samen met Bart-Jan Verhoeff, internist-nefroloog en CMIO van ziekenhuis St Jansdal. Het Expertisecentrum is ‘voor en door de zorg’, ontwikkelt algoritmen en deelt kennis over data en Artificial Intelligence (AI) binnen het netwerk van ziekenhuizen.

AI en algoritmen in de zorg

Ziekenhuizen beschikken over grote hoeveelheden data. Die data zijn de grondstof voor Artificial Intelligence (AI). Met kennis, AI en voldoende data kun je predictiemodellen ofwel algoritmen maken. AI en algoritmen zijn geen doel op zich, maar een techniek om processen te verbeteren en nieuwe verbanden te leggen.

Hoe kunnen zorgorganisaties algoritmen gebruiken?

Algoritmen kunnen zorgverleners ondersteunen bij het stellen van een diagnose of het voorspellen van het beloop of het bepalen van het behandelprotocol. Algoritmen kunnen helpen om onnodige zorg en lange ligduur te voorkomen. Of ze kunnen ondersteuning bieden bij tijdsintensieve taken waardoor er meer tijd en aandacht is voor de patiënt.
Deze technologie maakt zorgverleners niet overbodig. Zorgverleners zijn altijd nodig om de uitkomst van een model te beoordelen en de patiënt daadwerkelijk te behandelen.

Wat gaat het Expertisecentrum doen

Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen gaat ziekenhuizen begeleiden bij de implementatie van het softwareplatform waarmee machine learning algoritmen kunnen worden gecreëerd (‘getraind’), op basis van data van de ziekenhuizen. Zo groeit onder begeleiding van het Expertisecentrum de kennis over AI bij alle SAZ ziekenhuizen, tegen zo laag mogelijke kosten. De voorspellingen van de algoritmen worden geïntegreerd in bestaande applicaties, zodat de zorgverlener ze ter plekke kan gebruiken. Het Expertisecentrum begeleidt de ziekenhuizen bij de technische en klinische implementatie en ondersteunt bij de scholing van medewerkers.

SAZ Kennisnetwerk AI

Zorgalgoritmen zijn alleen zinvol als dokters en verpleegkundigen overtuigd zijn van het nut van AI-voorspellingen in hun dagelijkse werk en ze naadloos geïntegreerd zijn in hun dagelijks handelen. Met de input van het SAZ Kennisnetwerk AI krijgen de algoritmen meerwaarde en lossen ze problemen op de werkvloer op.

Vooruitblik

De komende periode wordt gewerkt aan het opbouwen van de organisatie, het kennisnetwerk, de technische doorontwikkeling van het platform en het verkrijgen van CE markering die nodig is om zorgalgoritmen ook daadwerkelijk toe te kunnen passen in alle ziekenhuizen.

Verder lezen?

Vragen over data & AI?

Neem contact op met:

Sheila Berger

Programmamanager