Ga naar hoofdinhoud

Privacy Policy

Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (hierna: SAZ), gevestigd aan Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht
Website: www.saz-ziekenhuizen.nl
E-mail: saz@saz-ziekenhuizen.nl
Telefoon: 030 -27 39 216

Verwerking van persoonsgegevens

De SAZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Reden voor verwerking van persoonsgegevens

De SAZ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • verzenden van onze nieuwsbrief/nieuwsbrieven
  • bereikbaarheid (bellen of e-mailen) indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening

Geen geautomatiseerde besluitvorming

De SAZ neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de SAZ) tussen zit.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De SAZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw voor- en achternaam, titel, geslacht, werkgever, zakelijk e-mailadres en telefoonnummer totdat het SAZ-lidmaatschap door uw werkgever wordt beëindigd of totdat u zelf aangeeft dat uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De SAZ verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de SAZ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens (waarover wij beschikken) in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar saz@saz-ziekenhuizen.nl.

De SAZ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

De SAZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de SAZ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via saz@saz-ziekenhuizen.nl.

De SAZ is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 9696, 3506 GR Utrecht
Vestigingsadres: Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 704 17 393

E-mail: saz@saz-ziekenhuizen.nl
Telefoon: 030 -27 39 216