Ga naar hoofdinhoud

Thema: Acute Zorg

Nederland, met ongeveer 120 SEH-patiënten per 1000 inwoners per jaar, behoort steevast tot de landen in Europa met de minste SEH-bezoeken. Dit is een grote verdienste van een sterk toegankelijk georganiseerde eerste lijn. De meeste spoedeisende zorg (90%) heeft een spoedeisend karakter, maar is niet complex, het is basis medisch specialistische spoedzorg. Veel van de mensen die zich op de SEH melden zijn chronische en oudere patiënten. Het ziekenhuis kent hen al langer, als partner in het zorgnetwerk rond de patiënt, samen met zorg- en welzijnspartners, over de domeinen heen. Dat is de kracht van de regionale SAZ ziekenhuizen.

Visie acute zorg

Volgens de SAZ moet kwalitatief goede en toegankelijke acute zorg voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Regionale oriëntatie
  2. Kwaliteit is leidend
  3. Creëer ´spoedpleinen´
  4. Integrale samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden in de regio
  5. Gezamenlijk opleiden

En hier is het volgende voor nodig:

  • Betalen voor beschikbaarheid
  • Goede gegevensuitwisseling
  • Investeren in digitale zorg op afstand

Klik hier voor de uitgewerkte visie van de SAZ op acute zorg.

SAZ kennisnetwerk Acute zorg

Er is een SAZ kennisnetwerk acute zorg waarbinnen SEH-artsen en managers acute zorg kennis en ervaringen delen.

Onderzoek acute zorg

De SAZ laat geregeld onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de acute zorg.

  • Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp. Een literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur van de spoedeisende hulp. Blank, J.L.T., B.L. van Hulst en J.A. Wilschut (2013).  IPSE Studies Research Reeks, 7, 2013
  • De kwaliteit van Spoedzorg; Naar een visie op goede zorg op en rond de SEH. Zuiderent-Jerak et al., Erasmus Universiteit Rotterdam, iBMG, augustus 2013

Verder lezen?

Vragen over acute zorg?

Neem contact op met:

Yvonne Snel

Directeur