Ga naar hoofdinhoud

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bestemd ter algemene informatie. Aan de informatie die op deze website wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de op deze website verstrekte informatie of van links naar websites van derden.

Uw privacy

Uiteraard respecteren we uw privacy. Daar nemen wij passende maatregelen voor. Bekijk deze in de privacyverklaring van de SAZ.

Copyright

Wij behouden ons het auteursrecht voor de via de SAZ website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. De beelden, (delen van) de teksten of grafische voorstellingen op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van ons openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.

Heeft u hierover vragen, dan horen we dat natuurlijk graag. Neem gerust contact met ons op.