Ga naar hoofdinhoud
4 februari 2021
BeterDichtbij
Digitaal contact
Juiste Zorg Op de Juiste Plek
Nieuws
Zorg op afstand

SAZ en Philips starten strategische samenwerking voor monitoring en zelfmanagement van patiënten binnen en buiten het ziekenhuis

De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en Philips hebben een strategische samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een minimale duur van 5 jaar op het gebied van connected care. Het gaat hierbij om monitoring, observatie en zelfmanagement van patiënten binnen en buiten het ziekenhuis. Binnen de samenwerking willen de ziekenhuizen de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten in het ziekenhuis verbeteren en daarmee kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen realiseren. Samen willen de SAZ en Philips hun gezamenlijke doel realiseren om kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg te leveren.

“De SAZ bundelt de krachten van 28 regionale ziekenhuizen die samen de beweging maken van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie,” zegt Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter van de SAZ. “Hierbij is het de kracht van de SAZ dat we gezamenlijk optrekken en van elkaar leren. Volgens onze strategische koers gaan we – waar dat kan – de zorg naar het huis van de patiënt verplaatsen. Naast verplaatsen van zorg zien we ook een belangrijke rol voor preventie, of anders geformuleerd het voorkomen van zorg. Het gemak voor de patiënt én de zorgverlener staat voor ons centraal. Met Philips doen we dit door gebruik te maken van de laatste technologische innovaties op het gebied van patiëntmonitoring, waarmee we ook de samenwerking in de regio rondom de patiënt versterken.”

Dit jaar start een tiental SAZ ziekenhuizen met de samenwerking. Een aantal ziekenhuizen gaat binnen de muren van het ziekenhuis patiënten monitoren om vroegtijdige verslechtering op de verpleegafdelingen te signaleren met behulp van Philips IntelliVue Guardian Solution. Het Bravis ziekenhuis heeft hier al ervaring mee. Het ziekenhuis gebruikt tevens de biosensor, ook wel slimme pleister genoemd. Verslechtering van de patiënt komt eerder aan het licht als signalen op tijd herkend en geanalyseerd worden met de biosensor en Guardian Solution. Zo kan een patiënt sneller doorstromen van de IC naar de verpleegafdeling omdat monitoring beter op elkaar aansluit. Bovendien kan een patiënt eerder van de afdeling naar VVT of de thuissituatie, omdat heropnames worden voorkomen. Hier hebben veel patiënten baat bij. Daarnaast wordt de tijd die verpleegkundigen besteden aan administratie kleiner, door de automatische koppeling tussen de biosensor, de Guardian-software en het Chipsoft EPD.

Een aantal andere ziekenhuizen start met thuismonitoring en zelfmanagement door patiënten. Philips en het IJsselland Ziekenhuis werken al samen aan thuismonitoring voor patiënten met hartfalen en COPD. Hartfalen patiënten meten thuis hun bloeddruk en gewicht. In het ziekenhuis houden hartfalenverpleegkundigen deze gegevens in de gaten. Daarnaast ontvangen patiënten extra informatie en tips over hoe zij met hun aandoening kunnen omgaan. Het doel is onder meer het voorkomen van heropnames en het vergroten van de betrokkenheid van patiënten. In het Philips Engage platform kunnen patiënt en zorgverleners samenwerken aan de behandeling. Meerdere zorgverleners kunnen aangesloten worden op het platform, niet alleen de huisarts of specialist, maar ook een mantelzorger.

“We kijken ernaar uit om samen met de SAZ ziekenhuizen verder te werken aan de juiste zorg op de juiste plek,” zegt Léon Kempeneers, General Manager Health Systems Philips Benelux. “Door de samenwerking met de SAZ kunnen onze connected care oplossingen makkelijker opgeschaald worden binnen Nederland in de regionale ziekenhuizen. Ons doel is om de zorg te verbeteren door de patiënten en zorgverleners te ontzorgen met technologie. Daarnaast willen we de uitkomsten van zorg verbeteren en de druk op het personeel verminderen. Dit gaan we doen door het eerder signaleren van verslechteringen bij patiënten en het verminderen van heropnames.”

Zowel Philips als de SAZ hebben veel ervaring met het opzetten van succesvolle partnerships voor het verbeteren van de zorg. In 2017 richtten de 28 ziekenhuizen van de SAZ samen het bedrijf BeterDichtbij BV op. De dienst BeterDichtbij is inmiddels in gebruik bij 35 ziekenhuizen in Nederland. Vanuit de strategische samenwerking met de SAZ wordt een koppeling gerealiseerd tussen BeterDichtbij en het Engage platform.