Ga naar hoofdinhoud
12 oktober 2019
Nieuws

Directeur Beatrixziekenhuis Anja Blonk pleit voor patiëntgerichte bekostiging van de zorgkosten

Het huidige systeem van financAnja Blonk, directeur Beatrixziekenhuisiering stuurt op aantallen behandelingen en operaties. Deze wijze van financieren staat nieuwe ontwikkelingen in de weg. Anja Blonk, directeur Beatrixziekenhuis (en SAZ ziekenhuis) pleit voor een andere bekostiging van de zorgkosten.

“De regionale ziekenhuizen zijn bij uitstek in staat zijn om in partnerschap de zo gewenste ‘juiste zorg op de juiste plaats’ te bieden, vanwege hun goede samenwerkingsrelaties met andere zorgverleners in de regio. Samen met onder andere huisartsen, thuiszorg en ketenpartners worden op veel plaatsen in Nederland mooie vernieuwende zorgconcepten ontwikkeld om de zorg zo passend mogelijk te maken voor de patiënt, tegen aanvaardbare zorgkosten per inwoner. Het effect hiervan: de focus voor de zorgverlening is niet gericht op productie, maar op onze patiënten. Tegelijk dragen wij, samen met onze zorgpartners, bij aan het beteugelen van de kosten van zorg per inwoner.”

Koploper

“Ziekenhuizen wordt jaarlijks gevraagd een schatting te maken van de verwachte zorgvraag: hoeveel longontstekingen, kunstheupen of bevallingen worden verwacht? Vervolgens onderhandelen het ziekenhuis en de verzekeraars over prijzen, hoeveelheden en andere voorwaarden. Als ziekenhuis zouden wij met de verzekeraars liever afspraken maken over de totale kosten die nodig zijn om het ziekenhuis voor de regio zo goed mogelijk draaiend te houden. Zodat we in de zorg kunnen kijken naar wat voor de patiënt het beste is en welke voorkeuren hij zelf heeft voor zijn behandeling. Is een operatie noodzakelijk? Is een andere behandeling mogelijk? Is een patiënt misschien wel net zo goed af bij de huisarts? Of is een doorverwijzing naar een topklinisch ziekenhuis nodig?”

“Alleen zo verlenen we de best passende zorg voor onze patiënten en houden we samen de zorgkosten beheersbaar. Landelijk is bijvoorbeeld het Beatrixziekenhuis koploper in het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats. De zorgkosten per inwoner zijn in onze regio lager dan in de rest van Nederland.”

Toekomst

“Door de verdere vergrijzing zal in de komende jaren de zorgvraag toenemen. Hierdoor komt de betaalbaarheid van de zorg onder druk te staan. Daarbij stijgen ook de kosten voor medicatie. Wij roepen hierbij dan ook verzekeraars, de overheid en andere zorgverleners op om samen met de SAZ ziekenhuizen deze handschoen op te pakken. Want alleen samen kunnen we de zorg blijven bieden die we graag willen geven: veilig, dichtbij en op het juiste moment. We zijn verheugd met het rapport van de NZa van 4 oktober 2019 waarin beschreven staat dat gezondheidswinst centraal moet staan in het contract tussen ziekenhuis en verzekeraar. Wij maken graag samen met de zorgverzekeraars deze volgende stap.”