Ga naar hoofdinhoud
8 september 2017
Nieuws

Doe het maar eens, goed samenwerken

Er is niemand die alles kan, maar als je de krachten bundelt kun je bergen verzetten. Dat is een cliché, maar laten we eerlijk zijn: echt samenwerken met andere organisaties is zo makkelijk nog niet. Toch zie ik in de regionale ziekenhuizen in alle uithoeken van Nederland iedere week sterke voorbeelden.

Vaak zijn we geneigd om bij een project bij onszelf, binnen onze eigen organisatie, te starten: wat willen we, wat is ons doel en hoe gaan we dat bereiken? Enthousiast en gedreven als we zijn, vergeten we dat andere organisaties ons hierin misschien al voor zijn gegaan. Of, dat er ervaringen bij andere organisaties zijn met gelijksoortige projecten waar we van kunnen leren. Een gemiste kans. Om te blijven presteren in een steeds complexer wordende omgeving is samenwerken volgens mij een absolute must. Er is niemand die alles kan, maar als je gaat samenwerken en de goede mensen aan elkaar verbindt kan er veel gerealiseerd worden.

Korte lijnen

Zo’n 4 maanden geleden startte ik als programmamanager bij de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), vereniging van 30 regionale ziekenhuizen. Ik werkte eerder in het ziekenhuis, en zag daar al hoe er vaak vruchtbaar wordt samengewerkt tussen afdelingen. De overstap naar mijn huidige functie bij de SAZ, was voor mij de kans om een bijdrage te leveren aan samenwerkingen binnen én tussen de regio’s.

Mijn eigen ervaring heeft mij geleerd dat een persoonlijke benadering en korte lijnen tussen artsen en patiënt belangrijk zijn. Maar ook communicatie en samenwerking tussen de huisarts, thuiszorg, verpleeghuis en het ziekenhuis zijn natuurlijk van groot belang. En voor regionale ziekenhuizen geldt natuurlijk dat zij veel dezelfde ontwikkelingen doormaken en vaak voor dezelfde vragen staan.

3 voorbeelden

Iedere week zie ik goede initiatieven tot stand komen door de inzet van gedreven mensen, nu ik vanuit de SAZ het geluk heb om bij veel ziekenhuizen te komen. En het valt mij op hoe voortvarend regionale ziekenhuizen met elkaar samenwerken. De eerste vraag die ik vaak krijg bij de aanvang van een project in een ziekenhuis is: wat zijn de ervaringen van andere ziekenhuizen? Als vereniging stimuleren, ondersteunen en faciliteren we samenwerking. Graag deel ik 3 sterke voorbeelden van samenwerking tussen regio’s.

1) Samen stappen zetten met value based health care

Patiënten en zorgverzekeraars verwachten natuurlijk kwaliteit van zorg en, in steeds grotere mate, ook inzicht in de kwaliteit. Dat is goed: deze transparantie draagt bij aan het nog verder verbeteren van de zorg. Inzicht in goede voorbeelden stimuleert bovendien om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg nog verder te verbeteren. De SAZ vindt het belangrijk om mogelijkheden te creëren die de leden in staat stellen om van elkaar te leren. Want, “alleen ga je sneller, samen kom je verder”, zoals iemand laatst treffend zei tijdens een overleg.

De eerste stap is inzicht creëren in deze waarde van zorg. Op basis van bestaande kwaliteitsindicatoren, patiëntervaringen en kosten worden benchmarkrapportages opgesteld en worden teams uit SAZ-ziekenhuizen bij elkaar gebracht. Ziekenhuizen kunnen aandachtspunten signaleren en verbeteracties identificeren. Vervolgens geldt dat wat in één ziekenhuis of regio ontwikkeld is, verbonden, versterkt en verbeterd kan worden met dezelfde ontwikkeling bij andere ziekenhuizen.

2) Digitaal innoveren: online dienst BeterDichtbij

Nederland is te klein voor losse, regionale digitale initiatieven. Er is schaal nodig om te kunnen leren van het gebruik en om de dienst zelf bekend te maken bij het grote publiek. Daar komt bij dat technologie vaak te kostbaar is om ieder voor zich te ontwikkelen. Niet voor niets dat de regionale ziekenhuizen de handen ineen hebben geslagen en de digitale service BeterDichtbij samen hebben ontwikkeld, aanbieden en continu optimaliseren. BeterDichtbij is eind 2016 gelanceerd als app waarmee patiënt en arts eenvoudig en veilig met elkaar in contact kunnen blijven. In de toekomst groeit dit uit naar een volledig digitaal zorg serviceconcept.

Dankzij deze samenwerking leert iedere volgende vakgroep die aansluit op BeterDichtbij van de vakgroepen die al werken met BeterDichtbij. We hoeven het wiel niet allemaal opnieuw uit te vinden, maar kunnen ervaringen uitwisselen en daarmee bij iedere nieuwe aansluiting weer steeds sneller stappen zetten. Bovendien hebben de regionale ziekenhuizen de communicatie-uitingen samen ontwikkeld. Natuurlijk wordt iedere communicatie-uiting afgestemd op het gebruik in de regio maar door gezamenlijk keuzes te maken wordt er samen gewerkt aan een sterk merk en worden kosten bespaard.
Deelname aan BeterDichtbij staat overigens ook open voor niet SAZ leden, zo zijn inmiddels de eerste huisartsenpraktijken ook enthousiast gestart.

3) Leren van elkaar over transmurale samenwerking

Er zijn uitdagingen, kansen en mogelijkheden om innovatief samen te werken met andere zorgaanbieders en welzijn in de regio en zo samen de beschikbaarheid en betaalbaarheid van kwalitatief goede zorg voor inwoners te garanderen.  Gaat dat in de ene regio goed? Dan verbinden we deze aan een regio die nog zoekt naar de juiste aanpak. De kracht van de SAZ ligt in de regionale inbedding en samenwerking in de zorg dichtbij de inwoners. Transmurale projecten moeten verbonden worden om gezamenlijk sneller, beter en efficiënter regionale populatiezorg te ontwikkelen en uit te wisselen.

Samen onze innovatiekracht vergroten

Deze voorbeelden laten zien dat het delen en leren van elkaar, de gezamenlijke innovatiekracht vergroot. Bovendien: het bereik samen is veel groter dan alleen. Loopt een bepaald proces niet goed, moet er een nieuwe richtlijn geïmplementeerd worden? Maak gebruik van elkaars kennis en ervaring. Door het leggen van verbinding en open naar elkaar durven zijn over verwachtingen en risico’s hoeft het wiel niet iedere keer opnieuw uitgevonden te worden. Hiermee reduceren we kosten en versnellen we implementatie van nieuwe zaken.

Annabel van Deursen

Programmamanager bij de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)