Ga naar hoofdinhoud
13 september 2017
Gezondheidsorganisatie
Nieuws

Effectmeting legt link tussen substitutie en gezonde levensjaren

Waar het voor veel partijen in de zorg nog onduidelijk is hoe ze de effecten van substitutie inzichtelijk maken, heeft Medworq in samenwerking met partijen uit het veld een model ontworpen waarmee dat wel mogelijk is. Door op een veilige manier data van alle zorgverleners in een regio bij elkaar te brengen, worden effecten zichtbaar en is het mogelijk om termen als substitutie en populatiemanagement daadwerkelijk praktisch vorm te geven.In het hele land wordt geëxperimenteerd met substitutie van zorg, vaak door middel van een populatiegerichte aanpak rondom een ziektebeeld. De vooraf vrijgemaakte budgettaire ruimte van 75 miljoen euro voor 2018 geeft hier een extra impuls aan. Zorgverzekeraars worstelen echter met de veelvoud aan projecten die momenteel worden ingediend en zoeken met het veld naar manieren om de effecten van substitutie inzichtelijk te maken.Inzicht geven in de daadwerkelijke effecten van samenwerkingsinitiatieven op de gezondheid van de populatie, de kwaliteit van zorg en de zorgkosten – triple aim – zijn vaak lastig, voornamelijk omdat de gegevensuitwisseling tussen partijen moeizaam verloopt, zo wordt gesteld in een recente publicatie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). De bottleneck: het samenbrengen van de data van verschillende zorgverleners.

Wanneer zorgverleners binnen specifieke programma’s samenwerken, bijvoorbeeld rondom osteoporose, blijkt het eenvoudiger om informatie bij elkaar te brengen: “Binnen het programma Gezonde Botten brengen we samen met de zorgverleners in de eerste en tweede lijn aan de start van het project de patiëntenpopulatie goed in kaart, zodat we de effecten van onze interventies op de Osteoporosezorg in de loop der tijd daadwerkelijk kunnen vaststellen. Dit biedt mogelijkheden om samen met de zorgverzekeraar tot transparante businesscases te komen”, zo stelt internist prof. dr. Albert van de Wiel.

“De afgelopen jaren hebben we, samen met ziekenhuizen, medisch specialisten, apothekers, huisartsen en patiëntenverenigingen, veel tijd gestoken in het ontwikkelen van inhoudelijke zorgprogramma’s. Doordat we nu in staat zijn om de effecten van die programma’s inzichtelijk te maken, bieden we inzicht en handvatten om in een regio in daadwerkelijke gezonde levensjaren toe te voegen. Want uiteindelijk brengt substitutie zorgen voor gezondheid op de juiste plek.”, aldus Guus Vaassen, directeur van Medworq.

Medworq werkt hiervoor nauw samen met partijen als ExpertDoc – leverancier van medische content en de maker van NHGdoc – en bouwt aan een technische infrastructuur waarmee data vanuit huisarts, ziekenhuis en apotheek op een veilige manier bij elkaar gebracht kunnen worden, waarmee onderzoek naar substitutie effecten worden uitgevoerd en populatiemanagement daadwerkelijk mogelijk wordt gemaakt.

Naast osteoporose zijn chronische nierschade, COPD, artrose, atriumfibrilleren en medicatieveiligheid belangrijke onderwerpen op de ontwikkelagenda.

www.medworq.nl