Ga naar hoofdinhoud
3 september 2018
Nieuws

Hoe netwerkziekenhuis ZorgSaam werkt aan zorg op de juiste plek

De beste medische zorg beschikbaar houden voor de regio. Daar werkt ziekenhuis ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen iedere dag hard aan. Door een zo breed mogelijk ziekenhuispalet te bieden en continu samenwerking in de regio te zoeken en te bekrachtigen. In gesprek met bestuurder Lodewijk de Beukelaar klinkt een grote vanzelfsprekendheid door. Er zijn mooie stappen gezet door de nuchtere Zeeuwse zorgaanbieder. Denk aan een steeds verdergaande integratie van thuiszorg, wonen & zorg en ziekenhuis en goed functionerende multidisciplinaire teams voor onder andere Kind en Wond.

Verbinding in de regio

Raad van Bestuur - Lodewijk de Beukelaar

“Het netwerkziekenhuis is een term uit het managementboek, maar we hebben als ZorgSaam echt veel verbindingen met partners om ons heen. Hierdoor kunnen we de beste zorg bieden aan onze patiënten en onze positie als ziekenhuis handhaven,” vertelt De Beukelaar, als bestuurder verantwoordelijk voor de ziekenhuiszorg binnen ZorgSaam. Die verbindingen gaan in het zuidelijkste deel van Zeeland ook over de Nederlandse grens. Een stad als Gent is bijvoorbeeld dichterbij dan de grotere steden in Nederland, en daarom zijn de ziekenhuizen daar een belangrijke samenwerkingspartner van ZorgSaam.

Hoe werkt ZorgSaam samen aan de beschikbaarheid van de beste medische zorg in de regio? “Bij alles wat wij doen stellen we onszelf eerst de volgende vier vragen: wat kunnen we zelf doen, welke expertise kunnen we naar binnen halen, wanneer nemen we onze patiënt mee naar een ziekenhuis met specifieke faciliteiten en voor welke zorg verwijzen we naar een samenwerkingspartner in de regio?” Want zo, vertelt De Beukelaar, geeft het ziekenhuis richting aan het zo breed mogelijk houden van het ziekenhuispalet binnen het netwerk.

Zorg op de juiste plek

Om patiënten ‘zorg op de juiste plek’ te bieden, is niet alleen samenwerking met andere ziekenhuizen maar ook met andere partners in de regio cruciaal. Hierbij is het belangrijk om de bestaande organisatiestructuren los te laten en gezamenlijk te komen tot het leveren van de beste zorg voor de patiënt. Lodewijk de Beukelaar vertelt: “Je ziet de vergaande verbinding bijvoorbeeld in onze eerstelijns bedden, en bij onze wijkverpleegkundigen die in alle huisartsenpraktijken komen. Maar ik denk ook aan mooie voorbeelden als het Wondteam en Kindteam.” In deze multidisciplinaire teams zijn alle expertises vertegenwoordigd en wordt er onafhankelijk van de fysieke plek zorg geleverd, zodat altijd de juiste zorg op het juiste moment kan worden geboden.

Wat hieraan bijdraagt is dat ZorgSaam zelf een brede ketenorganisatie is die zowel VVT als ziekenhuiszorg levert. “We hebben grote stappen gezet in de integratie van deze zorg. Ook artsen zien de voordelen, niet alleen inhoudelijk maar ook voor onze positionering.”

Specialisten spin in het web bij samenwerking binnen de regio

De medisch specialisten van ZorgSaam zijn de belangrijkste motor voor de samenwerkingsverbanden van de organisatie in de regio. “Samenwerking is continu een onderwerp, specialisten evalueren ook frequent hoe deze samenwerking verloopt en wat er beter kan. Altijd gericht op de kwaliteit van zorg en wens van de patiënt,” aldus De Beukelaar. En samenwerking betekent bij ZorgSaam: wat is de beste plek om de patiënt zorg te bieden? “Voor prostaatverwijdering werken we bijvoorbeeld samen met Gent. De dokter gaat mee met de patiënt, die daar wordt geopereerd met behulp van een robot. Dit is voor zowel de patiënt als de dokter de beste vorm van samenwerking,” vertelt Lodewijk de Beukelaar.

Met het beste team verder bouwen aan de toekomst

Van cruciaal belang voor ZorgSaam en alle andere SAZ ziekenhuizen zijn gedreven zorgverleners. En omdat het aanbod van gekwalificeerd personeel verder afneemt, is het zaak te investeren in opleidingen en de drijfveren van personeel. “Uiteraard willen we een goede werkgever zijn voor onze mensen, en we investeren bovenmatig in opleidingen voor bijvoorbeeld de SEH en de ambulance (BMH). Tegelijk zien we ook zorgen bij ons personeel over de toekomst. Dan zeg ik altijd: het is niet de vraag óf je straks nog bij ZorgSaam kunt werken, maar welk werk je dan doet.”

Ook op de Intensive Care (IC) van ZorgSaam is personele bezetting een actueel onderwerp. Samen met de artsen is gezocht naar een duurzaam model waarmee de regionale IC zorg beschikbaar kan blijven, met voldoende IC artsen. Het 24 uurs roostermodel bleek in Terneuzen de oplossing voor de personele IC bezetting: hierbij zijn de IC artsen in blokken van 24 uur aanwezig. “Mede hierdoor en door de flexibiliteit in onze arbeidscontracten hebben we ruim voldoende aanbod van goede intensivisten kunnen krijgen.”

Borg (regionale) samenwerking

Als nuchtere Zeeuws-Vlaamse zorgaanbieder worden de sterke samenwerkingsverbanden als vanzelfsprekend beschouwd, maar met recht kan gezegd worden: de organisatie heeft hierin grote stappen gezet. Wat zou Lodewijk de Beukelaar als advies aan de SAZ ziekenhuizen willen meegeven? “Borg de samenwerking, dat is het belangrijkst. Zo ga je het ook echt doen!”