Ga naar hoofdinhoud
18 september 2018
Nieuws

IC addendum wordt opgenomen in register Zorginstituut

De raad van bestuur van het Zorginstituut gaat het addendum bij de kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care opnemen in het register. Het addendum geeft intensive care’s en ziekenhuizen meer flexibiliteit, en bevat nieuwe teksten voor de norm over de exclusieve aanwezigheid van de intensivist overdag op weekend- en feestdagen, alsmede begeleiding van spoedtransport.  

Dit is een resultaat van constructief overleg tussen de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en de Nederlandse vereniging voor Intensive Care (NVIC). Bij de regionale ziekenhuizen staat kwaliteit van zorg altijd voorop. Voor de regio en patiënten is het tegelijk van belang dat de ic-zorg beschikbaar blijft. Het addendum geeft regelruimte om de IC-zorg beschikbaar te houden, terwijl tegelijk de kwaliteit van zorg op het hoogste niveau blijft.

IC addendum

In de nieuwe tekst zijn twee uitzonderingen geformuleerd op de regel van exclusieve aanwezigheid van de intensivist overdag op alle dagen van de week:

  • De intensivist mag kortdurend werkzaamheden verrichten in de acute as van het ziekenhuis.
  • Als blijkt dat na het lopen van visite en het opstellen van behandelplannen er tijdens weekend- en feestdagen geen instabiele patiënten op de ic liggen, hoeft de intensivist overdag niet aanwezig te blijven.

Daarnaast is een aanpassing gemaakt voor de begeleiding van het spoedtransport. De medische begeleiding van een spoedtransport vindt bij voorkeur plaats door een intensivist, maar dan moeten de achterblijvende IC-patiënten stabiel zijn of moet een adequate vervanging geregeld zijn.

Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care

De Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care eiste een exclusieve aanwezigheid van een intensivist op de intensive care overdag in het weekend en op feestdagen. In het centrale uitgangspunt heeft de SAZ zich altijd kunnen vinden: iedereen in Nederland, van Zuid-Limburg tot Noord-Groningen, moet kunnen rekenen op goede IC-zorg.

In de praktijk is het echter al zo dat intensivisten ook een belangrijke rol spelen in de acute as van een ziekenhuis, zoals Spoed Interventie Team en medebehandeling bij de acute opvang van patiënten op de spoedeisende hulp. Daarom was er behoefte om de tekst vanuit doelmatigheidsargumenten hierop aan te passen. Ook is het zo dat intensivisten zelf moeten kunnen beslissen wanneer het verantwoord is dat zij het ziekenhuis verlaten, zoals ook geldt voor andere specialisten. De SAZ is verheugd dat constructief overleg met de NVIC heeft geleid tot borging hiervan in het addendum.