Ga naar hoofdinhoud
28 oktober 2019
Acute zorg
Nieuws

Nieuws Algemeen Dagblad: visie op zorg in de regio

Het Algemeen Dagblad plaatste op 26 oktober een opinie-artikel door Joba van den Berg – Tweede kamerlid CDA fractie en Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter van het bestuur van de SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen)

De tekst van het artikel:

Behoud de zorg in de regio, ook bij spoed!

Laten we het hebben over iemand die acuut zorg nodig heeft. Je moeder of je kind. Wat doe je? Je belt, als het buiten kantooruren is, de huisartsenpost. Of moet je bij de SEH van het ziekenhuis zijn? Je vindt een telefoonnummer en krijgt meestal snel iemand aan de lijn. Misschien adviseren ze je naar de Huisartsenpost of SEH te komen. En met een beetje geluk ben je daar snel aan de beurt. Best goed geregeld in Nederland!

Maar, als we niéts doen en alles op z’n beloop laten, dan is goede zorg in de buurt voor steeds meer Nederlanders steeds minder vanzelfsprekend. We worden allemaal ouder, we hebben steeds meer zorg nodig. Maar huisartsenposten en spoedeisende hulp afdelingen worden gesloten, bijvoorbeeld wegens tekort aan personeel. We moeten de zorg daarom anders gaan organiseren. Alleen dan bescherm je de solidariteit binnen ons zorgstelsel. Iedereen betaalt tenslotte zorgpremie.

Allereerst door meer samenwerking in de regio. Jazeker, door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. En ja, er is minder personeel. Des te meer reden om op een andere manier naar de huidige organisatievormen te kijken. De zorg moet veilig en kwalitatief goed zijn en blijven. Als dat niet meer lukt omdat er bijvoorbeeld niet voldoende personeel is of dat er te weinig patiënten komen, dan moeten de partners in de regio dit afstemmen en oplossen.

Natuurlijk moet een patiënt met een hoog-complexe, niet veel voorkomende zorgvraag (slokdarmkanker bijvoorbeeld) behandeld worden in een topklinisch of academisch ziekenhuis dat hier veel ervaring mee heeft. Maar 80% van de ziekenhuiszorg is algemene ziekenhuiszorg en niét hoog-complex. En juist met deze zorg hebben regionale ziekenhuizen de meeste ervaring. Bovendien kennen zij huisartsen en andere zorgverleners in de regio goed. Daarmee is het ook de meest betaalbare optie. We moeten de samenwerking tussen ziekenhuizen en met andere zorgverleners in de regio verstevigen en meer gebruik maken van technologie. Een polsarmbandje meet al in een vroeg stadium een snellere ademhaling of hartslag bij je hoogbejaarde moeder. De thuiszorg kan bij zo’n signaal ingrijpen. Een rit met de ambulance is dan niet meer nodig.

Daarnaast pleiten wij voor één zorgcoördinatiepunt in elke regio, waardoor er 24/7 een telefoonnummer bereikbaar is dat je kunt bellen. Waarbij je iemand aan de lijn krijgt die doorvraagt, zodat duidelijk wordt welke hulp je nodig hebt. Die kan zien wie die hulp ook echt kan geven en snel beschikbaar is. Of het nu gaat om hulp vanuit de ggz, de wijkverpleging, huisarts, ambulance, verloskunde of ziekenhuiszorg. Dit is mogelijk als huisartsenpost(en), algemene ziekenhuizen en ziekenhuizen die hoog-complexe zorg bieden nog meer samenwerken.

Laten we samen met zorg- en welzijnspartners, gemeentes, zorgverzekeraars en de bewoners in de regio zorgen voor de zorg van morgen.

Joba van den Berg (CDA Tweede Kamerlid, woordvoerder zorg)

Bert Kleinlugtenbeld (voorzitter van de Vereniging van 28 regionale ziekenhuizen, verenigd in de SAZ)