Ga naar hoofdinhoud
30 mei 2024
Nieuws

SAZ benoemt Mariska Shekary-Moonen als nieuwe voorzitter

De leden van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) hebben een nieuwe voorzitter benoemd. Per 1 juni 2024 neemt Mariska Shekary-Moonen de voorzittersrol van de SAZ over van Bert Kleinlugtenbeld, van wie de maximale zittingstermijn van acht jaar erop zit.

Mariska Shekary-Moonen, bestuurder van het Zaans Medisch Centrum, is sinds 2022 lid van het SAZ bestuur. Als nieuwe voorzitter van de SAZ bouwt zij graag voort op de kracht van het samen: “Ik ben nauw betrokken geweest bij de herijking strategische koers 2023-2030. Een koers waarbij 29 regionale ziekenhuizen verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen om goede zorg in de regio toegankelijk te houden, waar nodig verbindend te verwijzen en op duurzame wijze met mensen en middelen om te gaan. Een koers die volledig aansluit bij mijn persoonlijke visie op hetgeen er de komende jaren nodig is in de zorg. Verbind de basis, hier wordt immers het overgrote deel van de zorg geleverd. Omarm diversiteit van (zorg)sectoren, bouw aan vertrouwen en creëer netwerken om vandaaruit met en voor onze patiënten/cliënten aan preventie te werken en een integraal en passend zorgaanbod te bieden.”

Bert Kleinlugtenbeld heeft de afgelopen acht jaar een meer dan energieke inzet getoond om de kracht van regionale ziekenhuizen voor het voetlicht te brengen. In deze periode heeft hij voorop gelopen om “voor en door de zorg” producten en diensten te ontwikkelen samen met anderen. Goede voorbeelden daarvan zijn BeterDichtbij en het Expertisecentrum Zorgalgoritmen. Door zijn drive en doorzettingsvermogen ging hij deze innovaties vol aan. In zijn bestuursperiode is de eerste strategische koers van de SAZ in 2018 ‘van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie’ opgesteld en herijkt in 2023.

Als Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) bundelen we de krachten van 29 regionale ziekenhuizen. Samen met partners in de regio bevorderen we preventie, gezondheid en welzijn, en laten we onze medisch specialistische zorg daar maximaal op aansluiten. Zo dragen we bij aan het welbevinden van onze inwoners. We doen dit op die momenten in het leven, wanneer onze inwoners dat nodig hebben, van geboorte tot in de laatste levensfase. Wij doen dit samen. Onze kracht zit in de relatie en in de menselijke maat.