Ga naar hoofdinhoud
5 juli 2018
Nieuws
Waardegedreven zorg

SAZ ziekenhuizen werken samen aan waardegedreven zorg voor darmkanker en heupfractuur

Regionale ziekenhuizen zetten gezamenlijk in op waardegedreven zorg binnen het gelijknamige programma van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) in samenwerking met Value2Health. De ziekenhuizen zijn gestart met de diagnosegroepen darmkanker en heupfractuur. Met de uitkomsten kan de kwaliteit verder verbeterd worden en de doelmatigheid van zorg worden aangetoond. Anders dan de meeste bestaande initiatieven streven de regionale ziekenhuizen ernaar om waardegedreven zorg binnen de keten in de regio op te pakken.

Met het programma willen de SAZ ziekenhuizen de geobjectiveerde kwaliteit van zorg verbeteren en de doelmatigheid van de zorgverlening aantonen, te starten met het concretiseren van waardegedreven zorg voor de patiëntgroepen darmkanker en heupfractuur. Hiertoe worden op basis van bestaande data benchmarks van uitkomsten en kosten opgesteld, deze resultaten worden open en transparant uitgewisseld en besproken tussen de deelnemende regionale ziekenhuizen.

Driemaandelijkse verbetercyclus

Door met bestaande data van start te gaan, zit er een korte tijd tussen start en terugkoppeling van de eerste resultaten. Bovendien wordt er met een continue verbetercyclus gewerkt. Partner Value2Health zorgt voor interactieve dashboards en aanvullende tools zodat de ziekenhuizen laagdrempelig toegang krijgen tot de benchmark informatie, die driemaandelijks worden geactualiseerd. Maandelijks krijgen de ziekenhuizen een bericht met opvallende prestaties van het eigen ziekenhuis ten opzichte van de andere deelnemende ziekenhuizen en de vorige periode.

Deze zomer worden de eerste resultaten teruggekoppeld aan de ziekenhuizen en begin september is de eerste spiegelbijeenkomst waarin alle deelnemende ziekenhuizen open en transparant de resultaten bespreken en met name het verhaal achter de cijfers met elkaar delen. De betrokken ziekenhuizen gaan vervolgens aan de slag met integrale verbetertrajecten en hebben de mogelijkheid om hierin van elkaar te leren.

Waardegedreven ketenzorg

“Onze droom is dat we als ziekenhuizen op basis van de uitkomsten, de zorg in samenwerking met de ketenpartners verder kunnen verbeteren. Hier zit de kracht van de regionale ziekenhuizen: sterk in samenwerking binnen de keten, en gewaardeerd vanwege de mensgerichte zorg”, licht SAZ bestuursvoorzitter Bert Kleinlugtenbeld toe.

Aan de eerste twee diagnosegroepen nemen 11 ziekenhuizen deel: 7 aan de diagnosegroep darmkanker en 6 aan heupfractuur. De deelnemende ziekenhuizen zijn: Beatrixziekenhuis (RIVAS Zorggroep), BovenIJ ziekenhuis, Bravis ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Röpcke-Zweers Ziekenhuis (Saxenburgh Groep), St. Anna ziekenhuis, Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Santiz), Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, St. Jans Gasthuis Weert, Ziekenhuis Nij Smellinghe, en ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Wat in één regio en ziekenhuis ontwikkeld wordt, kan verbonden, versterkt en verbeterd worden met dezelfde ontwikkeling in andere regio’s en ziekenhuizen. Daarom zorgt de SAZ ook voor verbinding naar de andere SAZ ziekenhuizen.

In 2019 gaan volgende groepen SAZ ziekenhuizen met andere diagnosegroepen van start. “Zo zetten we als SAZ vereniging mooie stappen richting waardegedreven zorg en de daarbij behorende waardegerichte zorginkoop”, aldus Bert Kleinlugtenbeld.