Ga naar hoofdinhoud
17 mei 2018
Nieuws

Toekomstbestendige regionale zorg in Tiel: ziekenhuis sluit vernieuwend meerjarencontract Menzis

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en zorgverzekeraar Menzis hebben een vernieuwend zorgcontract afgesloten. Met de focus op integrale regionale zorg in plaats van volume, én ruimte om verder te groeien op een specifiek behandelaanbod. Het eerste jaar van de 3 is gestart, het ziekenhuis zit middenin verandertrajecten. Zilveren Kruis is al gevolgd met een soortgelijk contract voor 2 jaar. Tiel is met recht een voorloper in de transitie te noemen. “Dit kan alleen werken als je het regionaal aanpakt,” vertelt Marc Hendriks, lid raad van bestuur van het Tielse ziekenhuis.

Marc Hendriks, Ziekenhuis Rivierenland. Foto Raphael Drent, Tiel.Elkaar vinden in regionale visie

Hoe kunnen we de zorg in de regio Tiel toekomstbestendig inrichten? Als regionale ziekenhuizen staan we voor de opdracht om kwalitatief hoogwaardige zorg in de regio te blijven bieden onder de druk van een stijgende zorgvraag en relatief hoge vaste kosten. Voor zorgverzekeraars geldt dat investeren in een gezonde regio een must is om de kosten relatief te reduceren. “We staan samen voor deze maatschappelijke taak,” aldus Hendriks. “Daarom zeiden we eind 2016 al tegen Menzis, met 45% de marktleider in onze regio: doe ons in plaats van een jaarcontract een meerjarencontract. Zo startte het gesprek, en hebben we in 2017 de tijd genomen om dit samen verder te onderzoeken,” vertelt hij verder.

Gezonde regio, minder zorgkosten en toch ruimte voor groei

Het meerjarencontract bestaat grofweg uit 2 kavels: zogenoemde regiozorg, waarbij fors wordt ingezet op groeivermindering, en marktzorg: de planbare zorg waar het ziekenhuis ruimte heeft om te groeien. Hendriks licht de regiozorg (70% van het contract) toe: “We weten dat de zorgkosten in de regio Tiel de komende jaren met 5% stijgt als we niet investeren. Met Menzis hebben we de afspraak om deze groei te reduceren naar 2,5%. Halen we dat niet, dan is dat ons eigen risico. Bewerkstelligen we meer reductie – onze ambitie is een daling van de kosten met -5%, dus totaal 10% – dan ontvangen we shared benefits.”

Deze nieuwe vorm van financiering vraagt veranderkracht van het ziekenhuis en de vakgroepen. “We voeren hierover de discussie met de vrijgevestigd medisch specialisten. Afschalen is natuurlijk niet makkelijk, zeker niet omdat specialisten gewend zijn om op volume beloond te worden. Daarom zoeken we bijvoorbeeld naar een compensatie, zonder dat daarmee de kosten weer stijgen.”

Dan de kavel marktzorg, met daarbinnen de planbare zorg, goed voor 25 tot 30% van de omzet van het ziekenhuis. “Hierin kunnen we volumevrij werken, onder de voorwaarde dat de zorg kwalitatief en doelmatig is: met een indicatiestelling. Zuinige en zinnige zorg dus,” vertelt Hendriks. Met deze financiering hoopt het ziekenhuis meer patiënten naar zich toe te trekken zoals voor bijvoorbeeld heup- en knieoperaties, cataractbehandelingen, liesbreuken en slaaponderzoek.

Investeren met regionale partners

“Dit kan alleen werken als je het regionaal aanpakt,” vertelt Marc Hendriks verder. “Samen met bijvoorbeeld de eerste lijn, maar ook welzijn, onderwijs en later ook woningcorporaties, draaien we nu projecten om de regiozorg te concretiseren.” Als voorbeeld noemt Hendriks de samenwerking tussen de huisartsenpost (HAP) en SEH. “Met betere integratie kunnen we zorg op de juiste plek bieden. Denk bijvoorbeeld aan de geblesseerde enkels door sport in het weekend. Als de HAP toegang heeft tot de SEH diagnostiek, kun je voorkomen dat iemand wordt doorverwezen.”

Zilveren Kruis is gevolgd, andere geïnteresseerd

Na Menzis volgde ook Zilveren Kruis, goed voor 25% van de verzekerden in de regio, met een tweejarig contract dat vergelijkbaar is met dat met Menzis. “Met CZ en VGZ zijn we in gesprek, zij denken er ook over om in te stappen,” aldus Hendriks. “Eind 2020 kunnen we de mogelijkheden van populatiebekostiging op specifieke aandoeningen bekijken.”

Het advies dat Hendriks andere ziekenhuis wil geven? “Begin vanuit je strategie met regionale zorg, en die is in iedere regio anders. En start het gesprek vroeg: ver voor je normaliter onderhandelt over het jaarcontract. Zo kun je samen met de verzekeraar vanuit visie zoeken naar de juiste contractering.”