Ga naar hoofdinhoud
4 april 2019
Gezondheidsorganisatie
Nieuws

‘Van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie’: 28 regionale ziekenhuizen lanceren nieuwe strategische koers

Om nu en in de toekomst de beste zorg te leveren aan iedereen in Nederland, is integrale zorg rondom de patiënt, binnen een regionaal netwerk van zorg- en welzijn, noodzakelijk. 28 regionale ziekenhuizen, verenigd in de SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen) lanceren hun nieuwe strategische koers ‘van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie’. Minister Bruins nam de strategisch koers vanochtend in ontvangst. Met deze strategie richten SAZ ziekenhuizen zich naast (medische) behandeling ook op preventie, vermindering van ongezondheid en bevordering van gezondheid; sterk verankerd in de regio én samen met de patiënt.

De vergrijzende bevolking en de daarbij horende stijgende zorgvraag, de beschikbaarheid van nieuwe behandelingen, het oplopende personeelstekort en de veranderende rol van de patiënt bij zijn behandeling maken duidelijk dat de zorg in haar opzet fundamenteel moet veranderen. Tot nu toe heeft de zorg het accent primair gelegd op genezing en vermindering van ongezondheid. Met andere woorden: als problemen al zijn ontstaan. Het is uiteindelijk veel beter om te voorkómen dat die problemen ontstaan, dus moet de zorg naast behandeling ook inzetten op preventie en vroegsignalering.

Kwaliteit van leven

De SAZ ziekenhuizen zien in de bevordering van kwaliteit van leven de mogelijkheid om aan preventie een substantiële bijdrage te leveren. Hiermee verbreedt de functie van ziekenhuizen van het verminderen van ongezondheid naar ook het stimuleren van gezondheid en het bevorderen van kwaliteit van leven. De SAZ ziekenhuizen doen dit samen met andere zorg- en welzijnspartners.

Verankerd in de regio

‘De SAZ ziekenhuizen zijn bij uitstek in staat integrale zorg te bieden, samen met de andere (zorg)aanbieders in het netwerk, op de juiste plek’, aldus Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter SAZ. ‘Ze zijn verweven met en verankerd in de regio. Zij kennen de bewoners, de lokale en sociale structuren, werken nauw samen met de huisartsen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorg en andere regionale zorgverleners. Op basis hiervan kunnen ze de juiste zorg en hulp organiseren en mobiliseren. Dàt is de kracht van de SAZ ziekenhuizen.’

Samenwerking

Tachtig procent van de ziekenhuiszorg is algemene ziekenhuiszorg. De integrale aanpak van de regionale ziekenhuizen is juist voor die zorg de beste en meest betaalbare optie. Daar zit de meeste ervaring en hebben de zorgprofessionals korte lijnen met de huisartsen en andere zorgverleners in de regio. Dankzij goede samenwerking in een netwerk tussen een SAZ ziekenhuis, opleidingsziekenhuis (STZ) en/of academisch ziekenhuis worden patiënten met een hoogcomplexe zorgvraag voor (een deel van) de behandeling doorverwezen naar een gespecialiseerd ziekenhuis.

Technologische ontwikkelingen en data

‘Net als in veel sectoren wordt ook de zorg de komende jaren steeds meer gedreven door data en informatie. We zijn ons als SAZ ziekenhuizen hiervan terdege bewust en kiezen er dan ook voor om het toepassen van data door de keten heen op te nemen als integraal onderdeel van onze strategie’, aldus Kleinlugtenbeld. ‘We gaan gebruik maken van innovatieve (digitale) technologieën. Hierin hebben we door onze samenwerking binnen de SAZ al veel bereikt, bijvoorbeeld met de app BeterDichtbij. We gaan zorg op afstand meten. Met behulp van data kunnen we samen met de patiënt besluiten nemen over de behandeling die het beste past bij zijn of haar situatie’.

De hele strategische koers van de SAZ, inclusief regionale voorbeelden is hieronder te lezen of bekijk het animatiefilmpje.