Ga naar hoofdinhoud
18 december 2018
Nieuws
Waardegedreven zorg

“We kunnen zo echt de diepte in en de zorg aantoonbaar nog beter maken”

Chirurg Van Essen (SJG Weert) over Waardegedreven Zorg met de SAZ 

Jeroen van EssenDe SAZ ziekenhuizen werken samen aan het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg en het aantonen van de doelmatigheid binnen het programma Waardegedreven Zorg. SJG Weert is een van de ziekenhuizen die deelneemt aan het programma voor de diagnosegroep darmkanker. Wat levert dit het ziekenhuis op en wat is de kracht van deze samenwerking tussen de regionale SAZ ziekenhuizen? In gesprek met dr. Jeroen van Essen, chirurg bij SJG Weert.

Het SAZ programma Waardegedreven Zorg is van start gegaan met het concretiseren van waardegedreven zorg voor de patiëntgroepen met darmkanker en een heupfractuur. Chirurg dr. Jeroen van Essen van SJG Weert, is met zijn afdeling één van de 11 deelnemers aan het programma, hij richt zich hierbinnen op de patiëntengroep darmkanker. “Dit geeft ons de mogelijkheid om onze resultaten te vergelijken met dezelfde type ziekenhuizen, alle met een eigen couleur localemaar de regionale verankering en kleinschaligheid van onze ziekenhuizen zijn heel vergelijkbaar.”

Continue verbetercyclus

Om tot een vergelijking en verbeterpunten te komen, worden benchmarks van uitkomsten en kosten opgesteld op basis van bestaande data. Deze resultaten worden open en transparant uitgewisseld en besproken tussen de deelnemende regionale ziekenhuizen. Door met bestaande data van start te gaan, zit er een korte tijd tussen start en terugkoppeling van de eerste resultaten. Bovendien wordt er met een continue verbetercyclus gewerkt. Partner Value2Health zorgt voor interactieve dashboards en aanvullende tools zodat de ziekenhuizen laagdrempelig toegang krijgen tot de benchmark informatie, die driemaandelijks worden geactualiseerd. Maandelijks krijgen de ziekenhuizen een bericht met opvallende prestaties van het eigen ziekenhuis ten opzichte van de andere deelnemende ziekenhuizen en de vorige periode.

Chirurg Van Essen: “Als regionaal ziekenhuis willen we natuurlijk altijd de beste zorg leveren aan onze patiënten. Tegelijk leren we graag hoe we het product dat we leveren sterker kunnen maken, want is er altijd ruimte voor verbetering. Binnen dit programma hoef je niet alles zelf uit te vinden. Je komt voorbeelden tegen uit andere ziekenhuizen die ook waardevol zijn voor ons.

Samen open en transparant werken aan waardegedreven zorg

Tijdens de vruchtbare werksessies delen alle ziekenhuizen de uitkomsten open en transparant met elkaar. “Natuurlijk is dat spannend, maar zo kun je echt de diepte in en de zorg aantoonbaar nog beter maken,” aldus Van Essen. Goed voor de patiënt en tegelijk zijn de inzichten waardevol in de gesprekken van het ziekenhuis met de financiers. “Het geeft ons de inzichten die we mee kunnen nemen in de gesprekken met de zorgverzekeraars, om goede afspraken te maken om de darmkankerzorg in de regio Weert beschikbaar te houden voor de patiënt.”

Over het SAZ programma Waardegedreven Zorg

Het programma Waardegedreven Zorg van de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) is in de zomer van 2018 van start gegaan met de diagnosegroepen darmkanker en heupfractuur. In 2019 gaat de SAZ ook van start met andere diagnosegroepen. In totaal nemen momenteel 11 ziekenhuizen deel aan het programma: 7 aan de diagnosegroep darmkanker en 6 aan heupfractuur. De deelnemende ziekenhuizen zijn: Beatrixziekenhuis (RIVAS Zorggroep), BovenIJ ziekenhuis, Bravis ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Röpcke-Zweers Ziekenhuis (Saxenburgh Groep), St. Anna ziekenhuis, Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Santiz), Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, St. Jans Gasthuis Weert, Ziekenhuis Nij Smellinghe, en ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen.