Ga naar hoofdinhoud
4 april 2024
Gezondheidsorganisatie
Nieuws

“We moeten toe naar een domeinoverstijgende visie op gezondheidsbevordering in plaats van slechts behandeling van ziekte door het zorgsysteem.”

Dat zegt Ingri Brouwer-Postma, orthopedisch chirurg in het Ommelander Ziekenhuis Groningen en tevens vice- voorzitter van de medische staf. Ze is aanjager van aandacht voor leefstijl in het Ommelander Ziekenhuis. “Wat ik op het spreekuur zie, heeft óók te maken met leefstijl. En ik ben niet de enige die dat ziet.”

Leefstijl in de zorg is geen nieuw begrip, maar de mate van aandacht die eraan wordt besteed, is de afgelopen jaren zeker toegenomen. Toen ik werd gevraagd om een symposium mede te organiseren ter ere van het 5-jarig bestaan van het ziekenhuis in Scheemda, wist ik het: dat moet gaan over leefstijl en preventie.”

Het symposium bood een platform voor discussie en kennisuitwisseling over het belang van leefstijl en preventie in de gezondheidszorg. Het thema leefstijl werd niet langer gezien als een bijzaak, maar als een integraal onderdeel van (preventieve) zorg. Sprekers belichtten onderwerpen als de achtergrond van obesitas, de effecten van een ongezonde leefomgeving op jonge leeftijd en de rol van netwerkzorg bij het bevorderen van gezonde leefgewoonten.

Veel momentum in het ziekenhuis

“Je kunt vinden dat het al te laat is als mensen in het ziekenhuis zijn, en het is waar dat daar ook niet de oplossing ligt. Er ligt echter wel een momentum in het ziekenhuis om het gesprek erover aan te gaan en een aanzet te geven om leefstijl te veranderen. Moeilijk? Zeker. Dat vond ik ook in het begin. Mensen kunnen zich ongemakkelijk voelen of zelfs weerstand bieden wanneer hun leefstijl ter sprake komt.” Toch is Ingri van mening dat het óók de verantwoordelijkheid is van zorgprofessionals om dit gesprek aan te gaan en patiënten te begeleiden naar gezondere keuzes.

“Je hebt daarin een rol te vervullen. En die rol die zit door de hele maatschappij verweven. De leraar die zijn leerlingen buiten laat spelen. De ouder die zijn kind gezond op wil laten groeien. Buren die omzien naar elkaar.”

Ingri erkent dat ze de diagnose van aandoeningen zoals artrose niet kan terugdraaien, maar benadrukt dat het aanpassen van leefstijl kan helpen om klachten te verminderen en zelfs bepaalde aandoeningen omkeerbaar te maken, zoals diabetes type II. Heel veel ziekten hoeven niet te ontstaan. We moeten echt iets doen aan een gezonde leefomgeving. Dat er zulke grote gezondheidsverschillen bestaan in Nederland moeten we niet  accepteren.

Een leefstijlloket kent het Ommelander Ziekenhuis nog niet. Ze denkt dat het een waardevolle aanvulling kan zijn op de bestaande zorginfrastructuur, maar het is nog zoeken naar de juiste vorm. “In het ziekenhuis kunnen we een soort “HUB” zijn. Er is nu het Ommelander Netwerk Duurzaam Gezond ontstaan waarin vele specialismen deelnemen. We leren van elkaar, wisselen ervaring uit, leggen contacten in de regio. Voor de toekomst hoopt Ingri op een verdere integratie van leefstijl in de zorg en een meer holistische benadering van gezondheid. Ze gelooft dat kleine veranderingen kunnen bijdragen aan een gezondere leefomgeving en het stimuleren van fysieke activiteit. Zo heeft het Ommelander Ziekenhuis een wandelpad rondom het ziekenhuis waar ook veel medewerkers tijdens de lunch gebruik van maken.

Zie je ook verandering in je spreekkamer?

“Ik houd mijzelf eraan om als het nodig is het gesprek over leefstijl aan te gaan. Ik gebruik hiervoor vaak het Leefstijlroer. In simpele bewoordingen kun je in 30 seconden iemand op weg helpen. En als er dan 1 iemand in de week is bij wie het lichtje gaat branden, dan is dat al een goede stap. Door het gesprek aan te gaan, initiatieven te ontwikkelen en de samenwerking tussen verschillende disciplines te bevorderen, kunnen we bijdragen aan een gezondere toekomst voor iedereen.”