Ga naar hoofdinhoud
5 februari 2020
Nieuws
Preventie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen werkt hard aan preventie

Tanje ZwanenburgVoorkomen dat mensen ziek worden. Dat is wat het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) zich als doel heeft gesteld – naast het bieden van de best mogelijke zorg op de juiste plek. Een trits aan preventieactiviteiten maakt een boel positieve energie los – bij medisch specialisten, verpleegkundigen en medewerkers. Tanje Zwanenburg, adviseur transmurale samenwerking, vertelt wat er allemaal gebeurt.

Leefstijlcentrum

“Patiënten moeten nu vaak bij verschillende loketten aankloppen voor verschillende leefstijlproblemen, zoals roken, alcoholgebruik, ongezond eten, te veel zitten en psychische klachten. We gaan een specialistisch leefstijlcentrum voor de regio inrichten. Alle patiënten die ons nodig hebben moeten hier terecht kunnen voor geïntegreerde zorg, te beginnen met stoppen met roken. Gecombineerde leeftstijlinterventie (GLI) maakt deel uit van de aanpak: wat heeft iemand nodig om fitter en vitaler te worden. We hebben hiervoor de kennis van VNN ingeschakeld, de specialist op het gebied van verslavingszorg in het Noorden.”

“Longpatiënten met een tabaksverslaving krijgen een consult bij een verslavingsarts van VNN. Deze arts brengt de problematiek van de patiënt in kaart en verzorgt medicatie en afstemming met de medisch specialisten en huisarts. De patiënten krijgen begeleiding van een specialistische verslavingscoach. Die biedt advies en steun op maat, als het even moeilijker gaat. De verslavingsarts en de verslavingscoach werken nauw samen met de longverpleegkundigen, longartsen, diëtisten en fysiotherapeuten van de polikliniek Longgeneeskunde van het WZA.”
Lees verder over het leefstijlcentrum op de website van WZA > 

Gezondheidsvaardigheden

“Het WZA zet vol in op het thema gezondheidsvaardigheden. De beleidsambitie, door de medewerkers zelf op de agenda gezet, is hoog: binnen drie jaar is ‘gezondheidsvaardigheden’ een vast onderdeel van de cultuur van het WZA, houden medewerkers er rekening mee en weten ze wat ze moeten doen.”

Symposium

“Als start konden medewerkers naar een symposium over laaggeletterdheid. Een laaggeletterde patiënt vertelde wat het voor haar betekent om moeite te hebben met lezen en schrijven. Dat maakte enorm veel indruk. Het zit ‘m vaak in kleine dingen, bijvoorbeeld het consequent toepassen van namen en locaties: de locatie in de afsprakenbrief moet dezelfde naam zijn als in de bewegwijzering.”

Training

“Op dit moment worden ruim 45 (gespecialiseerd) verpleegkundigen getraind. Tijdens deze training is aandacht voor verdieping van het begrip gezondheidsvaardigheden, hoe herken je het en hoe kan je hier tijdens de consulten direct mee aan de slag. Het is een praktische training, het gaat vooral om het terugvragen: heeft de patiënt echt begrepen wat we hebben verteld? In eerste instantie is deze training nog vrijblijvend, op den duur wordt het een (verplichte) e-learning.”

Begrijpelijke informatie

“De afdeling Communicatie investeert in schrijven op B1 niveau, zowel op papier als digitaal, getoetst op de begrijpelijkheid door mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Deze aanpak is een initiatief van de groep gespecialiseerd verpleegkundigen in samenwerking met bureau Communicatie.”

Digitaal wegwijs

“Patiënten kunnen wel wat ondersteuning gebruiken in een steeds digitalere wereld. In de hal is een open ruimte ingericht, het Infoplein Digitale Zorg, waar speciaal opgeleide vrijwilligers alle werkdagen voorbijgangers te woord staan. Patiënten schuiven makkelijk aan voor een praatje en voor vragen. Patiënten voelen zich gesteund en het ontlast de zorgverleners. Het initiatief is ontstaan in samenwerking tussen bureau Communicatie, de adviseur digitale zorg en de manager chronische zorg. Verder zet het WZA steeds meer digitale middelen in, waaronder de BeterDichtbij app.“

Kwetsbare ouderen

“Samen met elf organisaties in de regio (SamenZorgAssen) wil het Wilhelmina Ziekenhuis Assen de groeiende groep van kwetsbare ouderen, met vaak meerdere aandoeningen, ondersteunen. Belangrijk voor de ouderen is het behoud van zelfstandigheid, mobiliteit en het sociale netwerk. Maar net zo belangrijk is het preventief onderkennen van achteruitgang. Wat er concreet gebeurt?”

Nachtzorg

“We verbeteren de zorg voor kwetsbare ouderen tijdens avond, nacht en weekend. Vier thuiszorgorganisaties zijn gaan uitzoeken hoe ze gezamenlijk nachtzorg kunnen bieden. Voorheen gingen ze elk hun eigen gang. Nu werken de vier samen, en met succes. Verpleegkundigen hebben nu minder reistijd en zijn sneller bij een eventuele (spoed) hulpvraag aanwezig. En met zoveel succes, dat er bespaard wordt. Die besparing willen we delen en goed inzetten.
Deze pilot konden we uitvoeren dankzij de experimenteerruimte die we van de ACM kregen. We zijn nu aan het onderzoeken of en hoe we de pilot verder kunnen brengen, en hoe dit gefinancierd kan worden. Als dat lukt, dan rollen we de werkwijze verder uit.”

Medicatie

“De medicatie van kwetsbare ouderen vergt al onze aandacht – het is een precair onderdeel van ons zorgproces – of het nu om ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg of thuiszorg gaat.
Sinds vorig jaar werken alle thuiszorgorganisaties in de regio op dezelfde manier met het nieuwe thuiszorgprotocol Medicatie. Dit hebben de apotheken en thuiszorgorganisaties samen voor elkaar gekregen, en voorgelegd aan huisartsen, medisch specialisten en specialisten Ouderengeneeskunde.”

Lees er hier meer over op de website van WZA.

Medicatie controle app

“Het toedienen van medicatie is een foutgevoelig proces. Des te meer reden om hier al het verbeterpotentieel op te zetten. WZA en de apothekers in Assen en omgeving hebben afgesproken te gaan werken met een elektronische medicatie controle app in plaats van papieren toedienlijsten. Er zijn meerdere app’s op de markt, maar we willen het liefst allemaal met dezelfde app gaan werken. Met zo’n app kunnen de thuiszorgmedewerkers precies zien welke medicatie in welke dosering zij moeten geven. Maar ook kunnen er bijvoorbeeld dubbele controles op afstand mee worden uitgevoerd. Of medewerkers kunnen informatie raadplegen over het geneesmiddel. Zo’n app heeft veel functies waarmee de medicatieveiligheid wordt verhoogd. De app maakt efficiënter werken mogelijk. De werkgroep Medicatie van Samen Zorg Assen verdiept zich op dit moment in de verschillende toedien-apps en komt begin 2020 met een onderbouwd advies. Vanzelfsprekend is dit voor cliënten alleen maar beter. Zo’n model lijkt goed kopieerbaar in andere regio’s.”

Mantelzorgers

“Mantelzorgers zijn enorm belangrijk in de zorg voor patiënten. We willen ze dan ook als serieuze partners bij de zorg betrekken. Om te laten zien hoe belangrijk we hen vinden, organiseren we een groot event in het theater van Assen, samen met de provincie, gemeente en het palliatieve netwerk. We gaan de mantelzorgers in het zonnetje zetten. Het wordt echt ‘een avondje uit’, er is ruimte voor achthonderd mantelzorgers.”

Lees verder over het avondje uit voor mantelzorgers op de website van WZA  >

Rozengeur

Suzanne Kruizinga, lid van de Raad van Bestuur, merkt op hoe de professionals zelf in dit proces in de lead zijn. “Zij willen goede zorg leveren. Als management moet je dat proces faciliteren. En de energie die nu vrij komt is ongekend. Natuurlijk, het is een zoektocht. Maar het geeft zoveel energie. En natuurlijk is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn om het uitgevoerd te krijgen. De financiering van preventie is echt nog ingewikkeld. Daar blijven we aandacht voor vragen.”
“Het gaat ook om de keuzes die je maakt” voegt Tanje toe. “En volhouden, steeds blijven praten, iedereen meenemen, de medisch specialisten, MT, OR, verpleegkundigen, de patiëntenraad. Met elkaar maken we deze geweldige beweging”

Meer weten?

Neem contact op met:
Tanje Zwanenburg, adviseur transmurale samenwerking
Mail: tanje.zwanenburg@wza.nl