Ga naar hoofdinhoud
13 april 2021
Digitaal contact

Samen zorg beter maken via digitaal contact in ziekenhuis Nij Smellinghe

Bij ziekenhuis Nij Smellinghe is digitaal contact tussen zorgverleners en hun patiënten niet meer weg te denken. Het ziekenhuis in het Friese Drachten zet daar BeterDichtbij voor in, als veilige dienst voor digitaal contact en als extra service voor patiënten. “De zorg wordt er ook beter van, want het resulteert ook in een kortere wachttijd voor de patiënt,” vertelt Martje Kuipers, teammanager van Dermatologie. Ze vertelt over de effecten van digitaal contact op de afdeling Dermatologie, en wat de belangrijkste voorwaarden voor succes zijn.

Veilig contact en toegankelijk voor iedereen

Ziekenhuis Nij Smellinghe had al langer de wens om veilig digitaal contact aan te bieden aan patiënten. Tegelijk heeft het ziekenhuis de ambitie om voor iedereen toegankelijk te zijn. Belangrijke redenen om BeterDichtbij in te zetten voor digitaal contact. Martje Kuipers licht toe: “We wilden heel graag het aantal telefoontjes met ‘overige’ vragen verminderen en tegelijk de patiëntvriendelijkheid en toegankelijkheid verhogen. En dat kan nu!”

Waar patiënten van het ziekenhuis eerst alleen op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 konden bellen met hun vraag, kunnen zij dat nu op ieder moment en waar ze ook zijn, via de BeterDichtbij app sturen naar hun eigen arts of andere zorgverlener. En de zorgverlener? Die beantwoordt de vragen op een moment dat het hem of haar past, meestal een vast aantal momenten in de week. En net als telefonisch contact, verloopt het digitale contact veelal ook eerst via de poli-assistenten. Is het nodig dat de medisch specialist antwoordt, dan wordt de vraag doorgezet.

Sneller behandelen en eenvoudige nacontroles

Inmiddels krijgen veel nieuwe patiënten op de afdeling Dermatologie standaard BeterDichtbij aangeboden tijdens het eerste consult. Dit doen de poli-assistenten van de vakgroep zelf, zij combineren dit met het afnemen van de anamnese. BeterDichtbij wordt op bijna alle poliklinieken van het ziekenhuis ingezet, net als op de klinische afdeling Lymfologie.

Ook tijdens de coronaperiode kunnen nieuwe patiënten, bijvoorbeeld mensen die met een ‘plekje’ bij de huisarts zijn geweest, door gebruik van BeterDichtbij op afstand al sneller worden geholpen. “Dit resulteert in een kortere wachttijd voor de patiënt,” vertelt Kuipers. “De patiënt kan via BeterDichtbij alvast een foto sturen, die zo door de dermatoloog wordt beoordeeld. En tijdens telefonisch consult kan er bijvoorbeeld al worden gestart met een behandeling, zoals het smeren van een benodigd middel.” En zo start zorg al sneller. Dat is niet alleen prettig voor patiënten, ook medisch specialisten kunnen bij het eerste consult in het ziekenhuis zelf, al direct zien wat de resultaten van de behandeling zijn, licht Martje Kuipers verder toe. “De zorg wordt er echt beter van.”

En zo is digitaal contact in het Friese ziekenhuis op heel veel moment in het werkproces een vast onderdeel geworden. Bijvoorbeeld ook bij nazorgtrajecten of na een opname. “Lymfoedeempatiënten krijgen de app al tijdens hun opname bij ons aangeboden. Het zorgpersoneel kan ze helpen met het installeren, maar de ervaring bij ons is dat het overgrote merendeel van de patiënten dit zelf goed kan en doet. Wanneer deze patiënten thuis vragen hebben, kunnen ze die eenvoudig via BeterDichtbij stellen, zodat de huidoedeemtherapeut deze al vóór de eerste nacontrole eenvoudig en veilig kan beantwoorden.”

Maak starten laagdrempelig, ook voor zorgverleners

Kuipers geeft aan dat ook haar collega’s enthousiast zijn over het gebruik van BeterDichtbij. Haar ervaring is daarbij dat de introductie van BeterDichtbij bij collega’s het beste werkt met concrete voorbeelden laat zien en als je het echt laagdrempelig maakt. Dat betekent: korte introducties en zo snel mogelijk van start. “Door samen met collega’s zo’n 10 minuten het BeterDichtbij platform zelf te laten ervaren, kreeg ik er al snel nieuwe koplopers bij. Zo konden steeds meer collega’s elkaar helpen en informeren om BeterDichtbij in te zetten. Een mooi sneeuwbaleffect.” De afdeling ervaart het als een groot voordeel dat BeterDichtbij al is geïntegreerd met het elektronisch patiëntendossier HiX.

“Ik ben zelf zeer bewust dat je nu tijd moet investeren om op de toekomst voorbereid te zijn en met je tijd mee te gaan. We riepen 15 jaar terug dat het een hele drempel was om dossiers te gaan digitaliseren, maar een wereld zonder kan ik me niet meer voorstellen. Ik zie het gebruik van BeterDichtbij als een verrijking, het is een service naar de patiënt en wij hebben meer tijd voor het geven van een goed antwoord aan de patiënt.”

Het ziekenhuis in Drachten zet de mogelijkheid voor berichtenverkeer op dit moment het meeste in, maar daarnaast kan beeldbellen worden ingezet. Bijvoorbeeld voor de patiëntengroep die gecontroleerd wordt in Utrecht, zodat deze patiënten daarvoor niet helemaal naar Drachten hoeven voor contact met de arts. Daarnaast kan de optie gebruikt worden voor patiënten die overgaan naar de thuiszorg, een verrijking om zo multi- disciplinair en met de patiënt erbij te kunnen overleggen.

Patiënttevredenheid centraal

Of patiënten het fijn vinden om zo contact te hebben met hun eigen zorgverlener? Daar was al heel snel geen enkele twijfel meer over bij ziekenhuis Nij Smellinghe. “Aan de antwoorden van patiënten in de app zien we terug dat patiënten heel tevreden zijn. Ze vinden het fijn dat ze terug kunnen lezen wat de gegeven adviezen zijn. Uiteindelijk ontlast ons dat ook want een vraag wordt niet zo snel meer voor de tweede keer gesteld.” Het gebruiken van BeterDichtbij is natuurlijk niet verplicht, een patiënt bepaalt zelf op hij de app activeert.

Zo werkt het ook heel fijn om BeterDichtbij in te zetten voor klinische patiënten die met weekendverlof gaan. Dit is fijn voor de patiënt zelf en ook voor de zorgverleners. Want die kunnen bijvoorbeeld na wisseling van diensten heel eenvoudig zien wat een collega eerder al heeft geantwoord. Bij telefoon en mail gebruik is dat zeker niet zo eenvoudig. “Zo is op onze poli’s eigenlijk alles digitaal, we werken niet met loopbriefjes, alles staat in het EPD en 99,9% van de patiënten ontvangt ook geen afspraakbrieven meer. We willen mee met de digitalisering, maar het gaat ons daarbij niet om de aantallen, maar om de service voor onze patiënten! Onze lymfoedeempatiënten komen bijvoorbeeld uit het hele land en zelfs uit het buitenland. Voor die groep zijn we nu met de inzet van BeterDichtbij ook zoveel beter bereikbaar en veel toegankelijker geworden.”

De belangrijkste sleutel naar succes, die vind je bij de mensen zelf, vertelt Martje Kuipers: “Dat het gebruik van de BeterDichtbij app volledig is geïntegreerd in het werkproces op onze afdeling en bij onze patiënten is te danken aan de inzet van het gehele team (artsen, assistenten en secretaresses) dermatologie en lymfologie.”