Ga naar hoofdinhoud
30 mei 2016
Geen categorie

Bestuurlijke consultatie voor nieuwe kwaliteitsstandaard IC afgerond

Bestuurlijke consultatie voor nieuwe kwaliteitsstandaard IC afgerond

De bestuurlijke consultatie, waarin de ACK vraagt naar de visie van de besturen van de betrokken partijen over de toepasbaarheid van de conceptkwaliteitsstandaard in de lokale en regionale praktijk, is op 13 mei jongstleden afgerond.

De ACK heeft de concept kwaliteitsstandaard IC gebaseerd op de conceptrichtlijn IC uit 2015. Deze kwaliteitsstandaard moet als landelijk kader gaan fungeren dat de basisvoorwaarden voor goede samenwerking in het ziekenhuis en in de regio omschrijft.

Na de consultatie maakt de ACK de definitieve kwaliteitsstandaard op. Deze wordt waarschijnlijk in de zomer van 2016 gepubliceerd (zie tijdschema hieronder).