Ga naar hoofdinhoud
24 juni 2013
Nieuws

Minimale invloed ziekenhuisvolume op sterfte borstkankerpatiënten

Het aantal borstkanker operaties dat een ziekenhuis jaarlijks uitvoert speelt in Nederland geen rol van betekenis bij de kans op genezing van patiënten met borstkanker. Deze conclusie blijkt uit onderzoek van IKNL waarover Sabine Siesling 17 juni rapporteerde tijdens de Bossche Mammadagen in Vught. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en medisch specialisten.

De onderzoekers analyseerden gegevens uit de Nederlandse kankerregistratie van bijna 59.000 patiënten, die in de periode 2001-2005 werden geopereerd aan borstkanker. Onderzocht werd welke patiënten na gemiddeld tien jaar waren overleden en of het aantal operaties per ziekenhuis hier op van invloed was.

Uit het onderzoek blijkt dat ziekenhuizen met 75-100 operaties, 100-150 operaties, 150-200 operaties en meer dan 200 operaties even goede resultaten hadden. In ziekenhuizen die minder dan 75 operaties per jaar deden bleek de sterfte in de tien jaar na diagnose 8% hoger te zijn. In de onderzoeksperiode (2001-2005) waren er nog negentien ziekenhuizen met gemiddeld minder dan 75 operaties per jaar. Dit aantal is door fusies, samenwerking tussen ziekenhuizen en toename van het aantal patiënten sterk gedaald. Over de jaren 2011- 2012, waarbij rekening wordt gehouden met de fluctuatie in aantallen door de tweejaarlijkse borstkankerscreening, was er slechts één ziekenhuis in Nederland dat minder dan 75 borstkanker operaties per jaar uitvoerde. Dit ziekenhuis is bezig om een samenwerking met andere ziekenhuizen op te zetten.

Het onderzoek geeft geen onderbouwing voor de grote aandacht die momenteel bestaat voor volumenormen bij de behandeling van borstkanker in Nederland. Andere factoren blijken van veel groter belang om borstkanker te overleven, zoals leeftijd, de grootte en weefselkenmerken van de tumor, het aantal aangetaste lymfeklieren en de sociaaleconomische status van de patiënt. In plaats van aandacht voor volume van zorg zou de focus op geleverde kwaliteit moeten liggen. Daarvoor is de Netherlands Breast Cancer Audit (NBCA) opgezet, waaraan inmiddels alle Nederlandse ziekenhuizen deelnemen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Sabine Siesling, senior onderzoeker, s.siesling@iknl.nl