Ga naar hoofdinhoud
3 januari 2024
Nieuws

SAZ benoemt drie nieuwe bestuursleden

De leden van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) hebben drie nieuwe bestuursleden benoemd. Per 1 januari 2024 nemen Marjolein de Jong, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei, Bas Wallis de Vries, voorzitter Raad van Bestuur Ommelander Ziekenhuis en Albert-Jan Mante, lid Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis, zitting in het SAZ bestuur.

Als Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) bundelen we de krachten van 29 regionale ziekenhuizen. Samen met onze partners in de regio bevorderen we preventie, gezondheid en welzijn, en laten we onze basis medisch specialistische zorg daar maximaal op aansluiten. Zo dragen we bij aan het welbevinden van onze inwoners. We doen dit op die momenten in het leven, wanneer onze inwoners dat nodig hebben, van geboorte tot in de laatste levensfase. Wij doen dit samen. Onze kracht zit in de relatie en in de menselijke maat.

Marjolein de Jong, voorzitter raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei: “Met het speerpunt voeding, bewegen en slaap werken we aan gezondheidswinst. Niet alleen, maar samen met onze regionale partners uit de zorg, overheid, onderzoek en educatie. Door onze sterke verankering in de regio kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de transformatie van zorg. Als bestuurslid van de SAZ wil ik stimuleren dat we kennis en ervaring uitwisselen en (nog) meer gaan samenwerken. Op het gebied van gezondheid, maar ook digitalisering, werkgeverschap en meer. Laten we onze kostbare tijd slim inzetten en elkaar vooral helpen. Ik ben ervan overtuigd dat dit de zorg beter maakt, voor onze medewerkers én voor onze patiënten.”

Bas Wallis de Vries, voorzitter raad van bestuur van het Ommelander Ziekenhuis, kan dat beamen: “Om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden, moeten we meer samenwerken en de zorg slimmer organiseren. In Groningen werken we daarom op een vernieuwende manier samen. Die ervaringen breng ik graag in bij de SAZ ziekenhuizen. Zo versterken we elkaar in de grote maatschappelijke opgave waar de zorg voor staat.”

Albert-Jan Mante lid raad van bestuur van het Bravis ziekenhuis: “We kunnen de problemen in de zorg alleen maar oplossen als organisaties nog beter gaan samenwerken. De SAZ werkt voor en door de zorg op vele terreinen. Via kennisnetwerken om van elkaar te leren, maar ook in digitale initiatieven als BeterDichtbij en het Expertisecentrum Zorgalgoritmen. Die houding heeft de SAZ al geruime tijd en ik draag daar graag bestuurlijk aan bij.”

De 29 SAZ ziekenhuizen hebben onlangs een strategische koers voor de komende jaren gepresenteerd waarin zij verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen om goede zorg in de regio toegankelijk te houden, waar nodig verbindend te verwijzen en op duurzame wijze met mensen en middelen om te gaan. Het regionale ziekenhuis speelt een cruciale rol in het bredere netwerk van zorg en welzijn, is sterk verankerd in de regio en levert een substantiële bijdrage in de transformatie van zorg.

Het SAZ bestuur, de SAZ Interstafraad en het bureau werken samen met de leden aan de uitvoering van de strategische ambitie van de SAZ ziekenhuizen.