Ga naar hoofdinhoud

Strategische koers
2023-2030

Gezamenlijk op reis van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie

Ons fundament

90% van de ziekenhuiszorg in Nederland is brede basis medisch specialistische zorg. Precies dát is de kracht van onze SAZ ziekenhuizen, in verbinding met onze regio’s!

Hier staan we voor

Samen met onze partners in de regio bevorderen we preventie, gezondheid en welzijn, en laten we onze brede basis medisch specialistische zorg daar maximaal op aansluiten. Zo dragen we bij aan het welbevinden van onze inwoners. We doen dit op die momenten in het leven, wanneer onze inwoners dat nodig hebben, van geboorte tot in de laatste levensfase.

Wij doen dit samen. Onze kracht zit in de relatie en in de menselijke maat:

  • We kennen onze inwoners, patiënten, hun naasten, hun leefomgeving en maatschappelijke context
  • We kennen onze medewerkers
  • We kennen onze samenwerkingspartners, van zorgpartners en gemeenten tot onderwijsinstellingen en ondernemers

Als vereniging van regionale ziekenhuizen bundelen we onze krachten om zo het verschil te maken. We doen dit steeds vanuit onze kernwaarden:

Verbindend, met lef en grensverleggend.

Onze ambitie 2023 - 2030

Het huidige zorgsysteem staat onder druk. Wij nemen als SAZ ziekenhuizen onze verantwoordelijkheid en tonen eigenaarschap om goede zorg in de regio toegankelijk te houden, waar nodig verbindend te verwijzen en op duurzame wijze met mensen en middelen om te gaan. We denken bij iedere stap na of en wanneer we hierbij de ander nodig hebben en wat dit betekent voor die ander. Hiermee geven we concrete en substantiële invulling aan het Integraal Zorgakkoord en het kader Passende Zorg.

Wij werken hieraan vanuit verbinding, grensverleggend en met lef.

Onze SAZ bouwstenen voor innovatie en
transformatie

De concrete invulling van de bouwstenen is een continu proces. We laten ons hierin leiden door landelijke en regionale ontwikkelingen en behoeften. De uitwerking komt terug in de jaarlijkse werkplannen.

Zó gaan we gezamenlijk verder op onze strategische reis

De SAZ ziekenhuizen zijn grensverleggend, verbindend en met lef op weg van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie. Ieder afzonderlijk doen wij dit in de context van onze eigen regio. Gezamenlijk ontdekken, vernieuwen en faciliteren, doen wij als SAZ vereniging op vier manieren.

Goede voorbeelden

Alle SAZ ziekenhuizen zijn bezig met de transformatie. Lees hier hoe ze dit doen.

Download

Download hier onze koers als PDF!

Download